[hoá 10] BỘ trắc nghiệm về halogen hay...ai thích vào làm thử phát nhé

Thảo luận trong 'Nhóm halogen' bắt đầu bởi jelly_nguy3n96tn, 4 Tháng chín 2011.

Lượt xem: 11,772

 1. Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Câu 1: Sục Cl2 vào nước thu được nước clo có màu vàng nhạt. Trong nước clo có chứa các chất:
  A. Cl2, H2O B. HCl, HClO
  C. HCl, HClO, H2O D. Cl2, HCl, HClO, H2O

  Câu 2: Hoà tan khí Clo vào dung dịch KOH đặc, nóng dư thì dung dịch thu được chứa các chất thuộc dãy nào sau đây?
  A. KCl, KClO, Cl2
  B. KCl, KClO3, KOH, H2O
  C. KCl, KClO, KOH, H2O
  D. KCl, KClO3

  Câu 3: Hoà tan khí clo vào dung dịch KOH loãng, dư ở nhiệt độ phòng. sản phẩm thu được sau phản ứng gồm:
  A. KCl, KClO3, Cl2
  B. KCl, KClO, Cl2
  C. KCl, KClO, KOH, H2O
  D. KCl, KClO3

  Câu 4: Đổ dung dịch chứa 2 gam HBr và dung dịch chứa 2 gam NaOH. Nhúng giấy quì tím vào dung dịch thu được thì giấy quỳ tím chuyển sang màu nào?
  A. màu đỏ B. Màu xanh
  C. không đổi màu D. không xác định được

  Câu 5: Có 3 lọ mất nhãn đựng 3 dung dịch riêng biệt là BaCl2, NaHCO3, và NaCl. Dùng dung dịch nào dưới đây để phân biệt được 3 dung dịch trên?
  A. H2SO4 B. AgNO3 C. CaCl2 D. Ba(OH)2

  Câu 6: dung dịch HCl đặc nhất ở 200C có nồng độ:
  A. 27% B. 47% C. 37% D. 33%

  Câu 7: Hỗn hợp khí nào có thể cùng tồn tại ( không xảy ra phản ứng hoá học)?
  A. KHí H2S và khí Cl2 B. Khí HI và khí Cl2
  C. Khí NH3 và khí HCl D. Khí O2 và khí Cl2

  Câu 8: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hoá – khử?
  A. 3Cl2 + 6KOH -> KClO3 + 5KCl + 3H2O
  B. 2KClO3 -> 2KCl + 3O2
  C. CaCO3 + H2O + CO2 -> Ca(HCO3)2
  D. CaOCl2 + 2HCl -> CaCl2 + Cl2 + H2O

  Câu 9: Clorua vôi là hợp chất nào sau đây?
  A. CaCl2
  B. Ca(OCl)2
  C. Ca(OCl2)2
  D. CaOCl2

  Câu 10: Phản ứng nào sau đây không đúng?
  A. KClO3 + HCl -> KCl + Cl2 + H2O
  B. NaClO + CO2 + H2O -> NaHCO3 + HClO
  C. 2CaOCl2 + CO2 + H2O -> CaCO3 + CaCl2 + 2HClO
  D. CaOCl2 + HCl -> CaCl2 + HClO

  Câu 11: Chất KClO4 có tên là gì?
  A. kali clorat
  B. kali hipoclorit
  C. kali clorit
  D. kali peclorat

  Câu 12: Chất NaBrO có tên là gì?
  A. natri bromit
  B. natri bromua
  C. natri bromat
  D. natri hipobromit

  Câu 13: Trong dãy bốn axit HF, HCl, HBr, HI
  A. Tính axit giảm dần từ trái qua phải
  B. tính axit tăng dần từ trái qua phải
  C. tính axit lúc tăng lúc giảm
  D. tính axit biến đổi không theo qui luật

  Câu 14: Chất nào sau đây có tính khử mạnh nhất?
  A. HF
  B. HCl
  C. HBr
  D. HI

  Câu 15: Trong dãy các axit: HClO, HClO2, HClO3, HClO4
  A. tính axit giảm dần từ trái qua phải
  B. tính axit tăng dần từ trái qua phải
  C. tính axit lúc tăng lúc giảm
  D. tính axit biến đổi không theo qui luật

  Câu 16: Trong dãy các axit: HClO, HClO2, HClO3, HClO4. Chất có tính oxi hoá mạnh nhất và yếu nhất lần lượt là:
  A. HClO4 và HClO
  B. HClO và HClO4
  C. HClO3 và HClO
  D. HClO và HClO3

  Câu 17: Đổ dung dịch AgNO3 lần lượt vào 4 dung dịch: NaF, NaCl, NaBr, NaI thì thấy:
  A. cả 4 dung dịch đều tạo ra kết tủa
  B. có 3 dung dịch tạo ra kết tủa và 1 dung dịch không tạo kết tủa
  C. có 2 dung dịch tạo ra kết tủa và 2 dung dịch không tạo kết tủa
  D. có 1 dung dịch tạo ra kết tủa và 3 dung dịch không tạo kết tủa

  Câu 18: Cho các dung dịch: HCl, NaCl, NaClO. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để nhận biết các dung dịch mất nhãn trên?
  A. Khí CO2
  B. Quỳ tím
  C. dung dịch NaOH
  D. không xác định

  Câu 19: Cho phản ứng: K2Cr2O7 + KI + H2SO4 -> …………
  Sản phẩm gồm các chất:
  A. K2SO4, Cr(OH)3, I2, H2O B. K2SO4, I2, Cr2(SO4)3, H2O
  C. K2SO4, Cr2(SO4), I2 D. K2SO4, HI, Cr2(SO4)3

  Câu 20: Cho phản ứng:
  KI + KClO3 + H2SO4 -> K2SO4 + I2 + KCl + H2O
  Hệ số cân bằng của phản ứng trên lần lượt là:
  A. 6, 1, 3, 3, 3,1, 3 B. 6, 1, 3, 4, 3, 1, 4
  C. 3, 1, 3, 2, 3, 1, 3 D. 2, 1, 1, 1, 1, 3, 1
   
 2. một số câu mò đấy
   
 3. Bạn ơi thử coi lại coi
  mình thấy câu 4 phải là ý C. không đổi màu chứ nhỉ
  vì cho HBr và NaOH thì tạo ra muói chứ nhỉ???
   
 4. chà, mod 10 mới à, chúc mừnh nhé ^^, tên tuyến này, mod hóa cũ, chậc >"<
  bạn cứ thế này nhé
  khối lượng hai chât = nhau
  mà M HBr= 81
  M NaOH = 40
  => nNaOH > nHBr
  hai châ phản ứng theo tỉ lẹ 1/1 => NaOH dư => quỳ đổi màu xanh
   
 5. tsukushi493

  tsukushi493 Guest
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 6. À nhơ rùi
  mình chỉ xét đến muối tạo thành mà không tính đến số mol của 2 chất đó, hì tks bạn nhìu
  @minhtuyenhttv: ukm, tks mà you là mod hoá cũ hả, jo sang làm cái gì thế
   
 7. chậc, NaBr thì làm sao mà đổi được màu quỳ :))
  PS: phó thường dân ^.^, chị gb bảo bao h title hết hạn tì bay qua làm senior member ha ha ha, có gì qua tnk nc tiếp
   
 8. trắc nghiệm: về Flo nhá

  Câu 1: Trong các hợp chất flo luôn có số oxi hoá âm vì flo là phi kim:
  A. mạnh nhất
  B. có bán kính nguyên tử nhỏ nhất
  C. có độ âm điện lớn nhất
  D. A, B, C đều đúng

  Câu 2: Từ flo đến iot, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các đơn chất halogen biến đổi theo quy luật:
  A. tăng B. không thay đổi
  C. giảm D. vừa tăng vừa giảm

  Câu 3: HX ( X là halgen) có thể điều chế bằng phản ứng hoá học:
  NaX + H2SO4 đặc -> HX + NaHSO4
  NaX có thể là chất nào trong số các chất sau đây?
  A. NaCl B. NaCl hoặc NaBr
  C. NaBr hoặc NaI D. NaF hoặc NaCl

  Câu 4: Dung dịch nào trong các dung dịch axit sau đây không được chứa trong bình bằng thuỷ tinh?
  A. HCl B. H2SO4 C. HF D. HNO3

  Câu 5: Cho phản ứng: 2F2 + H2O -> 4HF + O2
  Phản ứng trên cho biết:
  A. flo chỉ có tính khử
  B. flo chỉ có tính oxi hoá
  C. flo vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử
  D. flo không có tính oxi hoá, không có tính khử

  Câu 6: Ion nào không bị oxi hoá bằng những chất hoá học?
  A. Cl- B. I- C. F- D. Br-

  Câu 7: Những cấu hình electron nguyên tử nào là của 2 nguyên tố đầu trong nhóm VIIA?
  A. 1s2 2s1 và 1s2 2s2
  B. 1s2 2s2 và 1s2 2s2 2p1
  C. 1s2 2s2 2p5 và 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
  D. 1s2 2s2 2p6 và 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

  Câu 8: Cho các muối: NaCl (1), NaBr (2), NaI (3), NaF (4). Muốn điều chế các hiđro halogen ta có thể dùng muối nào trong các muối trên cho tác dụng với H2SO4 đặc?
  A. (1) và (2) B. (2) và (3)
  C. (1) và (4) D. (4) và (3)

  Câu 9: Dùng hoá chất nào sau đây để phân biệt natri florua và natri clorua?
  A. H2SO4 đặc B. dung dịch AgNO3
  C. F2 D. Cl2

  Câu 10: Khoáng vật nào sau đây có chứa flo?
  A. cacnalit
  B. xinvinit
  C. pirit
  D. criolit
   
 9. ************************************************************a
   
 10. Câu 7 rõ ràng vậy mà ý nó hỏi về cấu hình e của nguyên tử nào trong nhóm VIIA đó mà
  @tuyen: tự nhiên a lên làm gì thế:confused::confused:
   
 11. tra BTH thì ko thấy có
  F là 1s2 2s2 2p5
  clo 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
  a là để bài nó được đăng, làm trong trích dẫn thì làm gì đăng được :|
   
 12. Trắc nghiệm: Brom và iot

  Câu hỏi típ theo nà, :p;)
  vào làm nha mọi người
  Câu 1: Cho phương trình hoá học:
  Br2 + 5Cl2 + 6H2O -> 2HBrO3 + 10HCl
  Vai trò các chất tham gia phản ứng là:
  A. Brom là chất oxi hoá, clo là chất khử
  B. Brom là chất bị oxi hoá, clo là chất bị khử
  C. Clo là chất bị oxi hoá, brom là chất bị khử
  D. clo là chất oxi hoá, brom là chất bị khử

  Câu 2: Phản ứng nào sau đây chứng minh: brom có tính oxi hoá mạnh hơn iot?
  A. Br2 + H2O -> HBr + HBrO
  B. Br2 + 2NaI -> 2NaBr + I2
  C. Br2 + 2NaOH -> NaBr + NaBrO + H2O
  D. Br2 + 5Cl2 + 6H2O -> 2HBrO3 + 10HCl

  Câu 3: Những thí nghiệm sau cho biết:
  2HBr + H2SO4 đặc -> Br2 + SO2 + 2H2O
  HCl + H2SO4 đặc -> không phản ứng
  Nhận xét nào sau đây là không đúng?
  A. HBr khử được H2SO4
  B. HBr có tính khử mạnh hơn HCl
  C. HCl có tính khử mạnh hơn HBr
  D. H2SO4 oxi hoá được HBr nhưng không oxi hoá được HCl

  Câu 4: Bản chất liên kết của các phân tử halogen X2 là:
  A. liên kết ion
  B. liên kết cộng hoá trị không cực
  C. liên kết cộng hoá trị có cực
  D. liên kết cho – nhận

  Câu 5: Không thể điều chế HBr bằng phản ứng nào?
  A. Br2 + HCl B. Br2 + H2 C. PBr5 + H2O ® D. Br2 + H2S ®

  Câu 6: Trong muối NaCl có lẫn NaBr và NaI. Để loại 2 muối này ra khỏi NaCl người ta có thể:
  A. nung nóng hỗn hợp
  B. cho dung dịch hỗn hợp tác dụng với dung dịch Cl2 dư sau đó cô cạn dung dịch
  C. cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch HCl đặc
  D. cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch AgNO3
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->