ho tui cai

D

dothetung

Thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) là poli metylmetacrylat thu đc sau khi trùng hợp metyl metacrylat: [TEX]CH_2=C(CH_3)COOCH_3[/TEX]
điều chế chất này từ axit meta acrylic và metanol:)
 
Top Bottom