Hỗ trợ về bài tập:Cacbonhidrat

K

kellyo

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Giai thich giup em luon nhe!!EM cam on nhieu
Câu 3: Đun nóng 27 gam glucozơ với AgNO3/NH3 dư. Lọc lấy Ag rồi cho vào dung dịch HNO3 đặc nóng, dư thì sau phản ứng khối lượng dung dịch axit tăng a gam. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là:
A. 18,6. B. 32,4. C. 16,2. D. 9,3.

Câu 13: Cho glucozơ lên men với hiệu suất 70% hấp thụ toàn bộ sản phẩm khí thoát ra vào 2 lit dung dịch NaOH 0,5M (D = 1,05g/ml) thu được dung dịch chứa hai muối với tổng nồng độ là 3,21%. Khối lượng glucozơ đã dùng là:
A. 67,5 gam. B. 96,43 gam. C. 135 gam. D. 192,86 gam.
 
T

thuy.898

Câu 3: Đun nóng 27 gam glucozơ với AgNO3/NH3 dư. Lọc lấy Ag rồi cho vào dung dịch HNO3 đặc nóng, dư thì sau phản ứng khối lượng dung dịch axit tăng a gam. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là:
A. 18,6. B. 32,4. C. 16,2. D. 9,3.

Câu 3:
$n_glucozo$=$27/180=0,15mol$
$C_6H_12O_6$----->$2Ag$
$0,15------->0,3mol$

PTPU:
$Ag+HNO_3(đặc,nóng)------>AgNO_3+NO_2+H_2O$
=>$mdd tăng$=mAg-m$NO_2$=$0,3.108-0,3.46=18.6$
=>đáp án A
 
T

thuy.898

Câu 13: Cho glucozơ lên men với hiệu suất 70% hấp thụ toàn bộ sản phẩm khí thoát ra vào 2 lit dung dịch NaOH 0,5M (D = 1,05g/ml) thu được dung dịch chứa hai muối với tổng nồng độ là 3,21%. Khối lượng glucozơ đã dùng là:
A. 67,5 gam. B. 96,43 gam. C. 135 gam. D. 192,86 gam.

$C_6H_120_6(lên men)----->2C_2H_5OH+2C0_2$
mddNaOH=2*1000*1.05=2100(g)
nNaOH=2*0.5=1mol
Vì sau phản ứng tạo nên 2 muối có tổng nồng độ là 3.21%
$C0_2+2NaOH---->Na_2C0_3+H_20$(1)
$C02+NaOH---->NaHC0_3$(2)
Gọi x,y là số mol của $C0_2 $ở (1)(2):
Ta có:
2x+y=19(***)
106x+84y/(2100+44x+44y)=3.21/100=0.0321
<=>106x+84y=0.0321(2100+44x+44y)
<=>104.5876x+82.5876y=67.41(**)
từ (***)và(**)=>x=0.25,y=0.5
=>$n_C0_2$(tổng)=0.25+0.5=0.75mol
=>$n_(C_6H_12_06)$=0.75/2=0.375mol
=>$m(C_6H_120_6)$( t.tế)=0.375*180=67.5(g)
=>m(C6H1206 l.thuyết)=67.5*100%/70%=96.43(g)
=>chọn B
 
H

hocsinhthayhung2

Câu 13: Cho glucozơ lên men với hiệu suất 70% hấp thụ toàn bộ sản phẩm khí thoát ra vào 2 lit dung dịch NaOH 0,5M (D = 1,05g/ml) thu được dung dịch chứa hai muối với tổng nồng độ là 3,21%. Khối lượng glucozơ đã dùng là:
A. 67,5 gam. B. 96,43 gam. C. 135 gam. D. 192,86 gam.

$C_6H_120_6(lên men)----->2C_2H_5OH+2C0_2$
mddNaOH=2*1000*1.05=2100(g)
nNaOH=2*0.5=1mol
Vì sau phản ứng tạo nên 2 muối có tổng nồng độ là 3.21%
$C0_2+2NaOH---->Na_2C0_3+H_20$(1)
$C02+NaOH---->NaHC0_3$(2)
Gọi x,y là số mol của $C0_2 $ở (1)(2):
Ta có:
2x+y=19(***)
106x+84y/(2100+44x+44y)=3.21/100=0.0321
<=>106x+84y=0.0321(2100+44x+44y)
<=>104.5876x+82.5876y=67.41(**)
từ (***)và(**)=>x=0.25,y=0.5
=>$n_C0_2$(tổng)=0.25+0.5=0.75mol
=>$n_(C_6H_12_06)$=0.75/2=0.375mol
=>$m(C_6H_120_6)$( t.tế)=0.375*180=67.5(g)
=>m(C6H1206 l.thuyết)=67.5*100%/70%=96.43(g)
=>chọn B

cho mình hỏi cái pt 2x+y =19 ấy là ntn ạ? bạn giải thích rõ hơn được ko????
à, thấy rồi, hì, bạn gõ thứa số 9 rồi ;):D:p
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom