Hỗ Trợ bài tập hóa học

H

hoahoctrobmt

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

giai chi tiet giup em luon nhe

Câu 37: Thành phần khối lượng của photpho trong Na2HPO4 ngậm nước là 11,56%. Trong 1 phân tử tinh thể hiđrat ngậm nước đó có số phân tử H2O là
A. 0. B. 1. C. 7. D. 12.
Câu 46: Thêm 250 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch H3PO4 1,5M. Muối tạo thành có khối lượng tương ứng là
A. 14,2 gam Na2HPO4; 32,8 gam Na3PO4. B. 24,0 gam NaH2PO4; 14,2 gam Na2HPO4.
C. 12,0 gam NaH2PO4; 28,4 gam Na2HPO4. D. 28,4 gam Na2HPO4; 16,4 gam Na3PO4.

Câu 47: Cho 12,4 gam P tác dụng hoàn toàn với O2. Sau đó cho toàn bộ lượng P2O5 thu được vào 80 ml dung dịch NaOH 25% (d = 1,28 g/ml). C% của dung dịch muối sau phản ứng là
A. NaH2PO4 14,68%; Na2HPO4 26,06%. B. Na3PO4 25,8%.
C. Na3PO4 20%. D. Na3PO4 30%; NaH2PO4 20%.

Câu 49: Hoà tan 28,4 gam photpho (V) oxit trong 500 gam dung dịch axit photphoric có nồng độ 9,8%. Nồng độ % của dung dịch axit phốtphoric thu được là
A. 17,04%. B. 17,64%. C. 16,69%. D. 18,02% .
 
Top Bottom