Hỗ Trợ bài tập hóa học

H

hoahoctrobmt

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Giai chi tiet giup minh luon nhe!!!Cam on nhieu!!!

Câu 11: Khối lượng NH3 và dung dịch HNO3 45% đủ để điều chế 100 kg phân đạm có 34% N là
A. 20,6 kg và 76,4 kg . B. 7,225 kg và 26,775 kg .
C. 20,6 kg và 170 kg . D. 7,75 kg và 59,5 kg.

Câu 17: Phân lân supephotphat kép thực tế sản xuất được thường chỉ có 40% P2O5. Hàm lượng (%) của canxi đihiđrophotphat trong phân bón đó là
A. 65,9 B. 56,9. C. 32,95. D. 69,5.

Câu 18: Một mẫu supephotphat đơn khối lượng 15,55g chứa 35,43% Ca(HPO4)2 còn lại là CaSO4. Độ dinh dưỡng của loại phân bón trên là
A. 21,68%. B. 61,20%. C. 16%. D. 45,81%

Câu 19: Supe photphat đơn được điều chế từ một loại quặng chứa 73% Ca3(PO4)2; 26% CaCO3 và 1% SiO2 về khối lượng. Khối lượng dung dịch H2SO4 65% cần dùng để tác dụng với 100kg quặng trên là
A. 110,2 kg. B. 101,2 kg. C. 111,2 kg. D. 112 kg.
 
Top Bottom