Hỗ Trợ bài tập hóa học

H

hoahoctrobmt

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Huong dan cach giai cho em luon nhe

Câu 19. Thực hiện phản ứng trùng hợp 10,4 gam stiren. Sau phản ứng, hỗn hợp thu được cho tác dụng với 200 ml dung dịch Br2 0,15M rồi thêm tiếp dung dịch KI dư vào tạo ra 1,27 gam I2. Khối lượng polistiren sinh ra là:
A. 5,0 gam. B. 7,8 gam. C. 9,6 gam. D. 18,6 gam.


Câu 20. Tiến hành trùng hợp stiren thấy phản ứng chỉ xảy ra 1 phần. Cho toàn bộ hỗn hợp sau phản ứng vào 100ml dung dịch Br2 0,15M, sau đó cho thêm KI (dư) thấy sinh ra I2, lượng I2 này tác dụng vừa hết với 40ml Na2S2O3 0,125M (trong phản ứng này Na2S2O3 biến thành Na2S4O6). Khối lượng stiren còn dư (không tham gia phản ứng) là:
A. 1,3 gam. B. 2,6 gam. C. 3,0 gam. D. 4,5 gam.
 
A

anhsangvabongtoi

Câu 19. Thực hiện phản ứng trùng hợp 10,4 gam stiren. Sau phản ứng, hỗn hợp thu được cho tác dụng với 200 ml dung dịch Br2 0,15M rồi thêm tiếp dung dịch KI dư vào tạo ra 1,27 gam I2. Khối lượng polistiren sinh ra là:
A. 5,0 gam. B. 7,8 gam. C. 9,6 gam. D. 18,6 gam.

-n$Br_2$=0,03 mol; n$I_2$=0,005 mol
--->vì hh sau pu có tác dụng $Br_2$-->stiren chỉ pu 1 phần
-ta có: n$Br_2$ pu với stiren=0,03-0,005=0,025 mol
--->m stiren chưa pu=0,025*(12*6+5+12*2+3)=2,6g
-->m polistiren tạo ra=10,4-2,6=7,8g
 
N

nguyenvancuong1225@gmail.com

Câu 20. Tiến hành trùng hợp stiren thấy phản ứng chỉ xảy ra 1 phần. Cho toàn bộ hỗn hợp sau phản ứng vào 100ml dung dịch Br2 0,15M, sau đó cho thêm KI (dư) thấy sinh ra I2, lượng I2 này tác dụng vừa hết với 40ml Na2S2O3 0,125M (trong phản ứng này Na2S2O3 biến thành Na2S4O6). Khối lượng stiren còn dư (không tham gia phản ứng) là:
A. 1,3 gam. B. 2,6 gam. C. 3,0 gam. D. 4,5 gam.

$C_6H_5-C_2H_3 + Br_2 --> C_6H_5-C_2H_3Br_2$
0,0125<-------------0,0125mol
$Br_2 + 2KI --> I_2 + 2KBr$
0,0025<--0,0025mol
$I_2 + 2Na_2S_2O_3 --> 2NaI + Na_2S_4O_6$
0,0025<--0,005mol
$m_{stiren dư}=1,3g$
 
Top Bottom