Hóa 11 HNO3

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,445
5,222
1,049
27
cho 2,16 gam Mg tác dụng vs HNO3 dư sau khi phản ứng sảy ra hoàn toàn thu đc 0,896 lít khí NO và dd x . tính khối lượng muối khan thu đc khi lm bay hơi dd X

Mol Mg = 0,09 và mol NO = 0,04
Gọi x là mol NH4NO3
Bảo toàn mol e: 2*0,09 = 3*0,04 + 8x = 0,18 => x = 0,0075
m muối: 2,16 + 62*0,18 + 80*0,0075 = 13,92
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Dio Chemistry

Yorn SWAT

Cựu TMod Hóa|Cựu PCN CLB Hóa học vui
Thành viên
23 Tháng ba 2018
1,365
1,907
216
17
Thanh Hóa
Trường THPT Triệu Sơn 4
cho 2,16 gam Mg tác dụng vs HNO3 dư sau khi phản ứng sảy ra hoàn toàn thu đc 0,896 lít khí NO và dd x . tính khối lượng muối khan thu đc khi lm bay hơi dd X
Mg + HNO3 = Mg2+ + NO + H2O
Ta có
[tex]Mg^{0}\rightarrow Mg^{+2}+2e[/tex]
..................................................0.12
[tex]N^{+5}+3e\rightarrow N^{+2}(NO)[/tex]
...................0.12...................0.04...
m muối = m Mg + mNO3- = 2.16 + 62 x 0.12 =9.6 g
 

Kayaba Akihiko

Cựu Mod Hóa
Thành viên
17 Tháng năm 2019
2,044
1,874
311
17
Bắc Giang
THCS Tân Dĩnh
Mg + HNO3 = Mg2+ + NO + H2O
Ta có
[tex]Mg^{0}\rightarrow Mg^{+2}+2e[/tex]
..................................................0.12
[tex]N^{+5}+3e\rightarrow N^{+2}(NO)[/tex]
...................0.12...................0.04...
m muối = m Mg + mNO3- = 2.16 + 62 x 0.12 =9.6 g
Sai vì bảo toàn e chưa đủ mol ---> có NH4NO3
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,445
5,222
1,049
27
Mg + HNO3 = Mg2+ + NO + H2O
Ta có
[tex]Mg^{0}\rightarrow Mg^{+2}+2e[/tex]
..................................................0.12
[tex]N^{+5}+3e\rightarrow N^{+2}(NO)[/tex]
...................0.12...................0.04...
m muối = m Mg + mNO3- = 2.16 + 62 x 0.12 =9.6 g

Mol Mg = 0,09 => mol e nhường = 0,18
Mol NO = 0,04 => mol e nhận = 0,12 < 0,18 ?????
=> có NH4NO3
 

Hakken Ryoun

Học sinh mới
Thành viên
6 Tháng ba 2019
90
16
11
18
Lai Châu
THPT
t
Mg + HNO3 = Mg2+ + NO + H2O
Ta có
[tex]Mg^{0}\rightarrow Mg^{+2}+2e[/tex]
..................................................0.12
[tex]N^{+5}+3e\rightarrow N^{+2}(NO)[/tex]
...................0.12...................0.04...
m muối = m Mg + mNO3- = 2.16 + 62 x 0.12 =9.6 g
trong đáp án của mk ko có 9,6 bn ơi
 
Top Bottom