Hóa 11 HNO3

anhphanchin1@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
398
55
71
20
Tiền Giang
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 2: Cho m gam hh X gồm FeO ,Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng vừa đủ với 1,3 mol HNO3, thu được 2,24l khí NO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất của N+5). Tính m?
Câu 3: Hoà tan hoàn toàn 48,8 gam hh A gồm Cu và 1 oxit sắt trong dung dịch HNO3 lấy dư thu được ddB và 6,72l NO ở đktc. Cô cạn dd B thu được 147,8 gam chất rắn khan. Tìm CTPT của oxit sắt?
Câu 4: Cân bằng phương trình theo phương pháp cân bằng e
FeS2 + Cu2S + HNO3 ----> Fe2(SO4)3 + CuSO4 + NO + H2O
Câu 5: Hoà tan hoàn toàn m gam hh A gồm FeS2 và Cu2S bằng dd HNO3 đặc, nóng, thu được 1,2 mol khí NO2 là sản phẩm khử duy nhất và ddB chỉ chứa 2 muối. Tính m?
Câu 6: Cho 0,1 mol FeS2 tác dụng với 200ml dd HNO3 4M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít khí NO ở đkc (NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5). Tính V?
Câu 7: Phản ứng giữa HNO3 với Fe3O4 tạo ra khí NxOy có tổng hệ số (là số nguyên tối giản)trong pthh là 20.. Viết phản ứng xảy ra dưới dạng tổng quát. Tìm CTPT của NxOy?
 

Kayaba Akihiko

Cựu Mod Hóa
Thành viên
17 Tháng năm 2019
2,045
1,881
311
19
Bắc Giang
THCS Tân Dĩnh
Câu 2: Cho m gam hh X gồm FeO ,Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng vừa đủ với 1,3 mol HNO3, thu được 2,24l khí NO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất của N+5). Tính m?
Quy đổi X : Fe,O
-1 PT Bảo toàn e
-1 PT Bảo toàn điến tích
m=mO+mFe
Câu 3: Hoà tan hoàn toàn 48,8 gam hh A gồm Cu và 1 oxit sắt trong dung dịch HNO3 lấy dư thu được ddB và 6,72l NO ở đktc. Cô cạn dd B thu được 147,8 gam chất rắn khan. Tìm CTPT của oxit sắt?
CT oxit sắt :Fe2On
Đặt ẩn Fe2On,Cu
- 1 PT theo m A
-1PT bảo toàn e
-1 PT theo m muối
chú ý : n=8/3
Câu 4: Cân bằng phương trình theo phương pháp cân bằng e
FeS2 + Cu2S + HNO3 ----> Fe2(SO4)3 + CuSO4 + NO + H2O
6FeS2 + 3Cu2S + 40HNO3 = 3Fe2(SO4)3 + 6CuSO4 + 40NO + 20H2O
Bài 5,6 tương tự
Câu 7: Phản ứng giữa HNO3 với Fe3O4 tạo ra khí NxOy có tổng hệ số (là số nguyên tối giản)trong pthh là 20.. Viết phản ứng xảy ra dưới dạng tổng quát. Tìm CTPT của NxOy?

Fe3O4 + 10HNO3 = 3Fe(NO3)3 + NO2 + 5H2O
 

anhphanchin1@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
398
55
71
20
Tiền Giang
Giải chi tiết các bài ra dùm đi , nói vậy không hiểu gì hết, mình cần đáp án để dò với mình , làm rồi mà không biết đúng sai
-------------------------------------------
#BBXP: Bạn post nhiều bài như vậy thì rất khó để hỗ trợ tất cả, thay vào đó sao không đăng những gì bạn đã làm được để bọn mình kiểm tra cho nhỉ ?
Note: chú ý cả lời nói nữa nhé! Bạn đang cần sự hỗ trợ nên đừng nói theo kiểu ra lệnh như vậy!
 
Last edited by a moderator:

Kayaba Akihiko

Cựu Mod Hóa
Thành viên
17 Tháng năm 2019
2,045
1,881
311
19
Bắc Giang
THCS Tân Dĩnh
Giải chi tiết các bài ra dùm đi , nói vậy không hiểu gì hết, mình cần đáp án để dò với mình , làm rồi mà không biết đúng sai
-------------------------------------------
#BBXP: Bạn post nhiều bài như vậy thì rất khó để hỗ trợ tất cả, thay vào đó sao không đăng những gì bạn đã làm được để bọn mình kiểm tra cho nhỉ ?
Note: chú ý cả lời nói nữa nhé! Bạn đang cần sự hỗ trợ nên đừng nói theo kiểu ra lệnh như vậy!
C2 : m=31,2g
C3:Fe3O4
C5: 12g
C7:12,8g
 
Top Bottom