HNO3 đặc có tạo ra nhiều sản phẩm khử (N2O,NH4NO3....) ha

T

thupham22011998

Thông thường thì ko, nó pư với kim loại giải phóng NO2/ NO
................
.................
 
K

kibi1997

bạn so sánh số mol cho và nhận thì biết có muối NH4NO3 tan trong dd hay không. còn nếu có spk thì đề sẽ cho hay là có giả thuyết để biết là khí gì
 
Top Bottom