Hóa 11 HNO3-2

anhphanchin1@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
398
55
71
19
Tiền Giang
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 8: Phản ứng giữa HNO3 với FexOy tao khí NO có tổng hệ số(là số nguyên tối giản) trong pthh là 55. Viết phản ứng xảy ra ở dạng tổng quát .Tìm CT của FexOy?
Câu 9: Hoà tan hoàn toàn 13,92 gam Fe3O4 bằng dd HNO3 thu được 168 ml khí A duy nhất ở đktc .Tìm CTPT của khí A?
Câu 10: Hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 (trong hh X số mol FeO bằng số mol Fe2O3). Cho m gam hh X tan hết trong dd HNO3 loãng , thu được 3,36l khí NO (sản pâhm3 khử duy nhất ở đktc) . Tính m?
 

Kyanhdo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
22 Tháng sáu 2017
2,357
4,161
589
18
TP Hồ Chí Minh
THPT Gia Định
Câu 9: Hoà tan hoàn toàn 13,92 gam Fe3O4 bằng dd HNO3 thu được 168 ml khí A duy nhất ở đktc .Tìm CTPT của khí A?
[tex](5x-2y)Fe_3O_4+(48x-18y)HNO_3=>(15x-6y)Fe(NO_3)_3+N_xO_y+(23x-9y)H_2O[/tex]
............................................................................................................................[tex]\frac{3}{400}(mol)[/tex]
[tex]nN_xO_y=\frac{0,168}{22,4}=\frac{3}{400}(mol)[/tex]
[tex]nFe_3O_4=\frac{13,92}{56.3+16.4}=0,06(mol)[/tex]
Ta có: [tex]\frac{3}{400}.(5x-2y)= 0,06[/tex] => giải
Câu 8: Phản ứng giữa HNO3 với FexOy tao khí NO có tổng hệ số(là số nguyên tối giản) trong pthh là 55. Viết phản ứng xảy ra ở dạng tổng quát .Tìm CT của FexOy?
[tex]3Fe_xO_y+(12-2y)HNO_3=>3xFe(NO_3)_3+(3x-2y)NO+(6x-y)H_2O[/tex]
Phương trình nghiệm nguyên: 3+ 12-2y+3x+3x-2y+6x-y= 55
 
Last edited:
  • Like
Reactions: NTD Admin

Aebinhdinh

Học sinh
Thành viên
11 Tháng bảy 2019
105
30
26
18
Bình Định
Trường THCS Mỹ Tài
Câu 8) Pthh :
3FexOy + (12x-2y) HNO3 --> 3xFe(NO3)3 + (3x-2y)NO + (6x-y)H2O
Tổng hệ số = 3+ 12x -2y +3x + 3x -2y + 6x –y <=>24x -5y=52
Chỉ có x=3 ; y=4 phù hợp.
Vậy FexOy là Fe3O4.

Câu 9) -nFe3O4 = 0.06 mol
-n A=0.0075mol
(5x-2y) Fe3O4 +(46x-18y) HNO3 -->(15x-6y) Fe(NO3)3 + NxOy + (23x-9y) H2O(1)
Từ (1) 0.06 = 0.0075*(5x-2y)
--> x/y =2/1
--> A là N2O
Câu10) -nNO= 0.15mol
Vì nFe2O3 = nFeO nên ta có thể gộp Fe2O3 và FeO thành Fe3O4
3Fe3O4 + 28HNO3--> 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O
0.45 <-- 0.15 (mol)
--> m = 0.45*232=104.4g
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Kyanhdo

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
28
Câu 9: Hoà tan hoàn toàn 13,92 gam Fe3O4 bằng dd HNO3 thu được 168 ml khí A duy nhất ở đktc .Tìm CTPT của khí A?

Mol Fe3O4 = 0,06
Mol khí A: 0,0075
Bảo toàn mol e: 1*0,06 = 0,0075*n => n = 8 => A là N2O


Câu 10: Hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 (trong hh X số mol FeO bằng số mol Fe2O3). Cho m gam hh X tan hết trong dd HNO3 loãng , thu được 3,36l khí NO (sản pâhm3 khử duy nhất ở đktc) . Tính m?

Trong X: mol FeO = mol Fe2O3 => qui X thành Fe3O4 a mol
Mol NO = 0,15
Bảo toàn mol e: a = 3*0,15 = 0,45
=> m = 232a = 104,4
 
  • Like
Reactions: NHOR
Top Bottom