Toán 8 hình vuông

Thiên An - 2009

Học sinh
Thành viên
6 Tháng tư 2022
189
143
21
13
TP Hồ Chí Minh

c3lttrong.0a1.nhphat

Học sinh
Thành viên
17 Tháng mười một 2022
217
139
36
Khánh Hòa
cho tam giác ABC nhọn có BC =12cm đường cao AH=8cm, dựng hình vuông EFIK có E thuộc AB, F thuộc AC ,I và K thuộc BC
a. tính diện tích tam giác ABC
b. tính cạnh hình vuông EFIK
c. tình diện tích EFCB
Thiên An - 2009
1673935711698.png

a) [imath]S_{ABC}=\dfrac{1}{2}.AH.BC=48(cm^2)[/imath]
b)Gọi N là giao điểm của EF với AH
Ta có : NF // HC (cùng vuông góc với AH) và EF //BC (EFIK hình vuông)
Theo Ta-let ta có
[imath]\dfrac{AN}{AH}=\dfrac{EF}{BC}(=\dfrac{AF}{AC}) \Leftrightarrow\dfrac{AH-NH}{AH}=\dfrac{EF}{BC}\Leftrightarrow \dfrac{AH-EF}{AH}=\dfrac{EF}{BC}\Rightarrow EF=4.8 (cm)[/imath]

c)
[imath]S_{EFCB}=S_{ABC}-S_{AEF}=48-\dfrac{1}{2}.AN.EF=48-\dfrac{1}{2}.(AH-EF).EF=40,32(cm^2)[/imath]
 
  • Love
Reactions: Thiên An - 2009

Thiên An - 2009

Học sinh
Thành viên
6 Tháng tư 2022
189
143
21
13
TP Hồ Chí Minh
View attachment 223327

a) [imath]S_{ABC}=\dfrac{1}{2}.AH.BC=48(cm^2)[/imath]
b)Gọi N là giao điểm của EF với AH
Ta có : NF // HC (cùng vuông góc với AH) và EF //BC (EFIK hình vuông)
Theo Ta-let ta có
[imath]\dfrac{AN}{AH}=\dfrac{EF}{BC}(=\dfrac{AF}{AC}) \Leftrightarrow\dfrac{AH-NH}{AH}=\dfrac{EF}{BC}\Leftrightarrow \dfrac{AH-EF}{AH}=\dfrac{EF}{BC}\Rightarrow EF=4.8 (cm)[/imath]

c)
[imath]S_{EFCB}=S_{ABC}-S_{AEF}=48-\dfrac{1}{2}.AN.EF=48-\dfrac{1}{2}.(AH-EF).EF=40,32(cm^2)[/imath]
c3lttrong.0a1.nhphatanh có cách giải câu b khác ko ạ vì em chưa học định lý Ta-let ạ
 

Thiên An - 2009

Học sinh
Thành viên
6 Tháng tư 2022
189
143
21
13
TP Hồ Chí Minh
View attachment 223327

a) [imath]S_{ABC}=\dfrac{1}{2}.AH.BC=48(cm^2)[/imath]
b)Gọi N là giao điểm của EF với AH
Ta có : NF // HC (cùng vuông góc với AH) và EF //BC (EFIK hình vuông)
Theo Ta-let ta có
[imath]\dfrac{AN}{AH}=\dfrac{EF}{BC}(=\dfrac{AF}{AC}) \Leftrightarrow\dfrac{AH-NH}{AH}=\dfrac{EF}{BC}\Leftrightarrow \dfrac{AH-EF}{AH}=\dfrac{EF}{BC}\Rightarrow EF=4.8 (cm)[/imath]

c)
[imath]S_{EFCB}=S_{ABC}-S_{AEF}=48-\dfrac{1}{2}.AN.EF=48-\dfrac{1}{2}.(AH-EF).EF=40,32(cm^2)[/imath]
c3lttrong.0a1.nhphatcho em hỏi là sao tính ra EF=4.8 cm vậy ạ
 
View previous replies…
Top Bottom