Toán 8 hình vuông

Thiên An - 2009

Học sinh
Thành viên
6 Tháng tư 2022
195
144
36
14
TP Hồ Chí Minh

c3lttrong.0a1.nhphat

Học sinh
Thành viên
17 Tháng mười một 2022
217
139
36
Khánh Hòa
Cho hình vuông ABCD cạnh 2cm. Điểm E thuộc CD. Tia phân giác DAE cắt CD tại F. Gọi H là hình chiếu của F trên AE. FH cắt BC tại K
a) Tính AH
b) CM: AK là tia phân giác của BAE
c) Tính chu vi của tam giác CFK
Thiên An - 2009
a) Xét 2 tam giác vuông [imath]\Delta ADF[/imath] và [imath]\Delta AHF [/imath] có :
[imath]\widehat{DAF}=\widehat{HAF}[/imath] (AF là phân giác )
AF : cạnh chung
[imath]\Rightarrow \Delta ADF =\Delta AHF [/imath]
[imath]\Rightarrow AH=AD=2(cm) [/imath]
b) Xét 2 tam giác vuông [imath]\Delta AHK[/imath] và [imath]\Delta ABK [/imath] có :
AF : cạnh chung
AB=AH (cùng bằng =AD)
[imath]\Rightarrow \Delta AHK =\Delta ABK [/imath]
[imath]\Rightarrow \widehat{HAK}=\widehat{BAK}[/imath]
[imath]\Rightarrow [/imath] AK là tia pg ...
c)
Ta có : [imath]\begin{cases} FH=FD(\Delta ADF =\Delta AHF)\\HK=BK ( \Delta AHK =\Delta ABK) \end{cases}[/imath]
Chu vi tam giác CFK [imath]=CF+FK+CK=CF+FH+HK+CK=(CF+FD)+(CK+BK)=CD+BC=2BC=4(cm)[/imath]
 
  • Like
Reactions: Thiên An - 2009
Top Bottom