Toán Hình học tọa độ

D

dien0709

2 mp trung trực của AB và AC cắt nhau theo giao tuyến d =>tâm hình cầu thuộc d

d cắt mp (ABC) tại I,dễ thấy mọi J thuộc d đều có JA>IA

ycbt=>(S) có tâm I, R=IA
 
Top Bottom