Hình học oxy

Q

quynhanh_doan

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác trong góc (ACB) cắt đường cao AH và đường tròn đường kính AC lần lượt tại N(11/2;13/2) và M( M khác N). Biết đường thẳng AM cắt BC tại F(5;5). Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C của tam giác ABC biết A thuộc đường thẳng: x-2y+7=0 và A có tung độ nguyên.
 
Last edited by a moderator:
L

linhtrann2522

12957331_475961355924336_261278557_n.jpg
 
L

linhtrann2522

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác trong góc (ACB) cắt đường cao AH và đường tròn đường kính AC lần lượt tại N(11/2;13/2) và M( M khác N). Biết đường thẳng AM cắt BC tại F(5;5). Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C của tam giác ABC biết A thuộc đường thẳng: x-2y+7=0 và A có tung độ nguyên.

12957331_475961355924336_261278557_n.jpg
 
Top Bottom