Toán [Hình học 9]Đường tròn nội tiếp-bàng tiếp

Hiếu Xuân Trần

Học sinh mới
Thành viên
19 Tháng bảy 2017
14
6
6
TP Hồ Chí Minh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Toán khó e đang cần gấp xin đc giúp đỡ ạ :v
[TEX]\boxed{1}[/TEX]Đường tròn (O) bàng tiếp góc A của tam giác ABC tiếp xúc BC tại M. Kẻ đường kính MN của (O). Đường thẳng AN cắt BC tại P. Chứng minh BC và MN có chung trung điểm
[TEX]\boxed{2}[/TEX]Cho tam giác ABC vuông tại A ngoại tiếp đường tròn tâm I bán kính r. Gọi G trọng tâm tam giác ABC. Giả sử IG // AC. Tính các cạnh tam giác ABC theo r
[TEX]\boxed{3}[/TEX]Cho tam giác ABC có BC=a, AC=b, AB=c. Gọi (I) là đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Đường thẳng vuông góc với CI tại I cắt AC, AB tại M,N. Chứng minh :
[TEX]\frac{IA^2}{bc}=\frac{IB^2{ac}=\frac{IC^2}{ab}[/TEX]
[TEX]\boxed{4}[/TEX]Cho đường tròn (O,r) nội tiếp tam giác ABC. Các tiếp tuyến với (O) // vs các cạnh tam giác ABC tạo thành 3 tam giác nhỏ AMN,BEF,CPQ. Gọi [TEX]r_1,r_2,r_3[/TEX] là bán kính của đường tròn nội tiếp tam giác AMN,BEF,CPQ. Chứng minh [TEX]r=r_1+r_2+r_3[/TEX]
 

Hiếu Xuân Trần

Học sinh mới
Thành viên
19 Tháng bảy 2017
14
6
6
TP Hồ Chí Minh
Toán khó e đang cần gấp xin đc giúp đỡ ạ :v
[TEX]\boxed{1}[/TEX]Đường tròn (O) bàng tiếp góc A của tam giác ABC tiếp xúc BC tại M. Kẻ đường kính MN của (O). Đường thẳng AN cắt BC tại P. Chứng minh BC và MN có chung trung điểm
[TEX]\boxed{2}[/TEX]Cho tam giác ABC vuông tại A ngoại tiếp đường tròn tâm I bán kính r. Gọi G trọng tâm tam giác ABC. Giả sử IG // AC. Tính các cạnh tam giác ABC theo r
[TEX]\boxed{3}[/TEX]Cho tam giác ABC có BC=a, AC=b, AB=c. Gọi (I) là đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Đường thẳng vuông góc với CI tại I cắt AC, AB tại M,N. Chứng minh :
[TEX]\frac{IA^2}{bc}=\frac{IB^2{ac}=\frac{IC^2}{ab}[/TEX]
[TEX]\boxed{4}[/TEX]Cho đường tròn (O,r) nội tiếp tam giác ABC. Các tiếp tuyến với (O) // vs các cạnh tam giác ABC tạo thành 3 tam giác nhỏ AMN,BEF,CPQ. Gọi [TEX]r_1,r_2,r_3[/TEX] là bán kính của đường tròn nội tiếp tam giác AMN,BEF,CPQ. Chứng minh [TEX]r=r_1+r_2+r_3[/TEX]
Chỗ invalid equation là [TEX]\frac{IA^2}{bc}+\frac{IB^2}{ac}+\frac{IC^2}{ab}=1[/TEX] nhé mọi người :v
 

Hiếu Xuân Trần

Học sinh mới
Thành viên
19 Tháng bảy 2017
14
6
6
TP Hồ Chí Minh
Top Bottom