Hình giải tích khó

B

binhanh_96

em cung khong biet co dung khong. theo em thi cach lam cua 2 cau nay la:
Cau 1:
mp(P) can tim la tap hop cac diem cach deu 2 dt d1 va d2. no song song voi d1, voi d2 va di qua trung diem cua doan noi hai diem tuy y AB voi A thuoc d1 va B thuoc d2.
d1 co u1(2;1;3) va chua A(2;2;3)
d2 co u2(2;-1;4) va chua B(1;2;1)
trung diem I cua doan AB la I(3/2;2;2)
(P) co vtpt la n=[u1,u2]=(7;-2;-4)
=> (P) can tim co pt la: 7(x-3/2) -2(y-2) -4(z-2)
Cau 2:
ta co: vecto MN=(-1;2;1)
pt MN: x=-t
y=-1+2t
z=2=t
goi I la hinh chieu cua K tren MN
=> I(-t; -1+2t; 2+t)
=> vecto KI=(-t; -1+2t; t)
ma KI lai vuong goc voi MN => tich vo huong KI.MN=0
\Leftrightarrowt+2(-1+2t)+t=0 \Leftrightarrowt=1/2
=> I(-1/2;0;5/2)
ha KH vuong goc (P) thi d(K,(P))=KH=<KI
vi vay d(K,(P)) max khi H trung voi I => H(-1/2; 0; 5/2)
=> vecto KH=(-1/2; 0; 1/2) la vtpt cua mp(P)
tu day viet ptmp (P) biet mot diem thuoc (P) va vtpt cua no => mp(P) can tim

Tren day la bai lam cua em(~~)
 
T

teenboya8

Các dạng này có trong khóa LTĐH thầy Trần Phương
Mình đưa lên cho các bạn không học khóa này biết nhé!
 
T

teenboya8

bài cuối cùng hơi khó
Ai có cách giải khác không
Mình không hiểu lắm cách giải đó
 
B

binhanh_96

Cảm ơn bạn nhé, có bài nào hay thì gửi lên cho mình nhé. hôm nay mình mới lên diễn đàn nên mới đọc được mấy bài của bạn. thank you!:)
 
M

magiciancandy

N(1+2t;1-t;4t)=>NA=$\sqrt{4t^2+(t-1)^2+(1+4t)^2}$
NB=$\sqrt{(1-2t)^2+t^2+(1-4t)^2}$
tìm min[TEX]\sqrt{21t^2+6t+2}[/TEX]+[TEX]\sqrt{21t^2-12t+2}[/TEX]
 
Top Bottom