Hiệu ứng sáng lập gen??

C

canhcutndk16a.

.


-Hiệu ứng sáng lập gen :Trong QT tồn tại một số ít các cá thể ban đầu có tần số alen khác vs tần số alen của toàn thể loài


-Hiệu ứng thắt cổ chai: số alen của quần thể thay đổi do kích thước quần thể giảm do bất kỳ yếu tố ngẫu nhiên nào.
 
B

beconluoihoc

- Hiệu ứng thắt cổ chai: Các yếu tố ngẫu nhiên tác động làm cho số lượng lớn cá thể giảm sút đi 1 cách đột ngột, chỉ có 1 số ít cá thể được sống sót.
- Hiệu ứng sáng lập gen: Một số ít cá thể của quần thể gốc chỉ ngẫu nhiên mang 1 phần nào đó vốn gen của quần thể phát tán hoặc di cư đến nơi khác để thành lập 1 quần thể mới :)
 
Top Bottom