Hiệu suất sinh thái

P

peheolilac

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một bãi cỏ chăn nuôi được mặt trời cung cấp 19500 kcal/m2/ngày. Tróng dó 1 phần năng lượng được động vật sử dụng chỉ là 5700kcal. Do không bảo vệ tốt, mốt số đọng vật khác tới ăn cỏ và sử dụng mất 3000 kcal. Gia súc sử dụng phần còn lại trong số này mất 800 kclal cho hô hấp và 1600 kcal cho bài tiết cuối cùng người ta chỉ sử dụng phần năng lượng trong gia súc.
Hãy vẽ tháp năng lượng sinh thái nói trên gồm 3 thành phần: cỏ gia súc, người
Tính hiệu suất sinh thái cho vật tiêu thụ cấp 1 và cấp 3
 
Top Bottom