hiệu suất phản ứng

D

duongnguyencongtha

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

THẦY VÀ CÁC BẠN GIÚP EM BÀI NÀY VỚI!
Cho 10,000 lít H2 và 6,720 lít Cl2 (đều ở điều kiện tiêu chuẩn) tác dung với nhau rồi hòa tan sản phẩm vào 385,400 gam nước ta thu được dung dịch A. Lấy 50,000 gam dung dịch A cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 7,175 gam kết tủa. Tính hiệu suất của phản ứng giữa H2 và Cl2: A. 33,33%
B. 66,67%
C. 44,80%
D. 8,33%
 
H

hocmai.hoahoc

Nhận Thấy H2 dư ta tính hiệu suất theo Cl2 => Số mol Cl2 ban đầu là 0,3 mol
Khối lượng của dung dịch A = 0,3*71 + 0,3*2 + 385,4= 407,3 gam=> Số mol HCl là 0,6mol =>
Số mol HCl trong 50 gam = 0,074 mol
Số gam kết tủa trong 50 gam dung dịch + AgNO3 => AgCl => nAgCl = 0,051 mol=> nHCl = 0,051 mol
=> H = ???
 
Top Bottom