[hidrocacbonkhong no]­ giup minh voi

C

chungseu

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1,dot chay hoan toan hon hop hai hidrocacbon dong dang ke tiep thu duoc 7,392 lit C02 va 4,14g H20. Khi cho hon hop hidrocacbon tac dung voi Ag20/NH3 du thu duoc 15,12g ket tua tim CTCT phu hop cua hai hidrocacbon do?:confused:

2,dot chay het 1,12g mot hidrocacbon A, mach ho roi cho san pham qua dd Ba(OH)2 thu duoc 3,94g ket tua va dd B. Dun nong dd B thu duoc ket tua. Nung ket tua den khoi luong khong doi thu duoc 4,59g chat ran, CTPT cua hidrocacbon la:
A: C5H12 B:C4H8 C:C3H4 D:C6H10

3, Hon hop X gom 2 axetilen va mot hidrocacbon khong no mach ho. Lay 268,8ml hon hop X cho tu tu qua binh chua nuoc brom du thay co 3,2g br . Mat khac, dot chay hoan toan 268,8ml hon hop X thu duoc 1,408g CO2. Vay hidrocacbon con lai trong hon hop x co cong thuc phan tu la:
A:C2H4 B:C3H6 C: C4H8 D: C4H6
 
Top Bottom