Hóa 9 Hidrocacbon

Trung Ngo

Cựu TMod Hóa
Thành viên
27 Tháng tư 2020
1,420
2,817
346
18
Bắc Giang
THPT Lạng Giang 1
Last edited:

gnghi.nd

Học sinh gương mẫu
Thành viên
3 Tháng chín 2020
467
5,734
451
Bến Tre
HMF
Gọi x, y, z lần lượt là số mol CH4, C2H4, C3H4
[TEX]M_X[/TEX] = 18,4 g
nH2O = 0,2 mol
BT H => nX = 0,1 mol
16x + 28y + 40z = 1,84 (1)
x + y + z = 0,1
<=> 16x + 16y + 16z = 1,6 (2)
Lấy (1) - (2) được : 12y + 24z = 0,24
<=> y + 2z = 0,02
BT [TEX]\pi [/TEX]: nBr2 = nC2H4 + 2nC3H4 = 0,02
<=> a = 0,02 (mol)
 

Trung Ngo

Cựu TMod Hóa
Thành viên
27 Tháng tư 2020
1,420
2,817
346
18
Bắc Giang
THPT Lạng Giang 1
Gọi x, y, z lần lượt là số mol CH4, C2H4, C3H4
[TEX]M_X[/TEX] = 18,4 g
nH2O = 0,2 mol
BT H => nX = 0,1 mol
16x + 28y + 40z = 1,84 (1)
x + y + z = 0,1
<=> 16x + 16y + 16z = 1,6 (2)
Lấy (1) - (2) được : 12y + 24z = 0,24
<=> y + 2z = 0,02
BT [TEX]\pi [/TEX]: nBr2 = nC2H4 + 2nC3H4 = 0,02
<=> a = 0,02 (mol)
Cách khác :
CH4;C2H4;C3H4; tất cả đều H4 ---> quy đổi: CnH4 -->12n+4=9,2.2 -->n=1,2 --> k= (1,2.2+2-4)/2=0,2
nH2O=0,2 --> nCnH4=0,1 -->a=k.nX=0,1.0,2=0,02 mol
có thể em sẽ thấy cách quy đổi này mới, nếu có gì khúc mắc cứ hỏi
 
Top Bottom