Hóa 11 Hidrocacbon

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
28
View attachment 176792
Anh/chị chỉ cần chỉ hướng làm với kết quả cuối cùng thôi ạ


Cách khác
Vì C4H10 = 2 C2H2 + 3 H2
Qui X gồm : a, b, c mol C3H6, C2H2, H2
Mol H2O = 3a + b + c = 0,44. (1)
Bảo toàn mol liên kết π: a + 2b = c + 0,1. (2)
Mol X = k*(a + b + c) = 0,3. (3)
Mol Br2 = k*(a + 2b) = 0,24. (4)
(3)/(4) => a + 6b - 4c = 0. (5)
(1)(2)(5) => a = 0,12, b = 0,02, c= 0,06
=> VO2 = 22,4*(4,5a + 2,5b + 0,5c)
 
Top Bottom