Hóa 9 Hidrocacbon

Xiao Fang

Học sinh gương mẫu
Thành viên
17 Tháng ba 2017
1,068
2,192
354
Hà Nội
THPT Xuân Khanh

Nguyễn Linh_2006

Cựu Mod Hóa
Thành viên
23 Tháng sáu 2018
4,076
12,754
926
Nam Định
THPT chuyên Lê Hồng Phong
Hello mọi người, nay mình đăng bài này nhờ mấy bạn giúp hộ mình :)))
P/s: lười làm nên mình đăng nhờ người giải á :))) chứ thực ra mình cũng k biết làm :DView attachment 173581
Chỉ có [tex]C_2H_4[/tex] phản ứng với dung dịch [tex]Br_2[/tex]: [tex]C_2H_4+Br_2\rightarrow C_2H_4Br_2[/tex]
[tex]n_{C_2H_4Br_2}=\frac{4,7}{188}=0,025(mol)[/tex]
[tex]\rightarrow n_{C_2H_4}=n_{C_2H_4Br_2}=0,025(mol)[/tex]
[tex]n_{hh}=\frac{3,36}{22,4}=0,15(mol)\rightarrow n_{CH_4}=0,15-0,025=0,125(mol)[/tex]
[tex]\rightarrow[/tex] Tự tính % thể tích

Khi đốt hỗn hơp :
Bảo toàn C:
[tex]n_{CO_2}=1.n_{CH_4}+2.n_{C_2H_4}=0,125+2.0,025=0,175(mol)[/tex]
[tex]\rightarrow V_{CO_2}=3,92(l)[/tex]

[tex]CH_4+2O_2\overset{t^o}{\rightarrow}CO_2+2H_2O[/tex]
[tex]C_2H_4+3O_2\overset{t^o}{\rightarrow}2CO_2+2H_2O[/tex]

[tex]\rightarrow n_{O_2}=2.n_{CH_4}+3.n_{C_2H_4}=0,325(mol)[/tex]
[tex]V_{KK}=5.V_{O_2}=36,4(l)[/tex]
 
Top Bottom