Hóa 9 Hidrocacbon

Tùng Lê

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng mười 2019
975
558
116
Bắc Giang
THCS Xuân Phú
Tại sao trong chất hữu cơ, Cacbon phải hóa trị 4 và Nitơ hóa trị 3?
Cacbon hấp thụ năng lượng , một điện tử 2s2 chuyển lên trạng thái 2p
upload_2020-5-17_7-53-51.png
Kết quả là cacbon luôn có 4 điện tử đơn độc tạo liên kết nên cacbon luôn có hóa trị 4
Obitan 2p của nguyên tử nitơ luôn có 3 điện tử đơn độc nên có hóa trị 3
 
Top Bottom