Hóa 9 Hidrocacbon

D'racy

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng ba 2019
292
106
61
16
Bến Tre
THCS Nhuận Phú Tân
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hỗn hợp khí A gồm ba hidrocacbon là X có công thức CmH2m–2, Y có công thức CpH2p và C3H6 (trong đó X,Y có số mol bằng nhau). Đốt cháy hoàn toàn 2,688 lít (đktc) hỗn hợp A thu được 0,36 mol CO2 và 0,31 mol H2O.
a) Xác định công thức phân tử của X,Y và % thể tích của mỗi chất trong A.
b) Biết Y có số nguyên tử cacbon gấp đôi X. Lấy 2,688 lít A (đktc) lội từ từ qua dung dịch chứa 22,4 gam brom, sau phản ứng hoàn toàn không thấy khí thoát ra và thu được hỗn hợp sản phẩm B. Tính khối lượng mỗi chất trong B.
@phamthimai146, @Tùng Lê
 

nguyen.phuong.anh138@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng hai 2020
280
137
61
18
Hà Nội
THPT
Hỗn hợp khí A gồm ba hidrocacbon là X có công thức CmH2m–2, Y có công thức CpH2p và C3H6 (trong đó X,Y có số mol bằng nhau). Đốt cháy hoàn toàn 2,688 lít (đktc) hỗn hợp A thu được 0,36 mol CO2 và 0,31 mol H2O.
a) Xác định công thức phân tử của X,Y và % thể tích của mỗi chất trong A.
b) Biết Y có số nguyên tử cacbon gấp đôi X. Lấy 2,688 lít A (đktc) lội từ từ qua dung dịch chứa 22,4 gam brom, sau phản ứng hoàn toàn không thấy khí thoát ra và thu được hỗn hợp sản phẩm B. Tính khối lượng mỗi chất trong B.
@phamthimai146, @Tùng Lê
Câu 1
nCmH2m-2=nCpH2p=0,36-0,31=0,05
nA=0,12
=>nC3H6=0,12-0,05-0,05=0,02
=>%VCmH2m-2=%VCpH2p=41,66667&
=>%VC3H6=16,6666%
Ta có 0,05m+0,05p=0,36-0,02.3=0,3
=>m+p=6
TH1:m=2=>p=4=>C2H2 VÀ C4H8
TH2:m=3=>p=3=>C3H4 VÀ C3H6
TH3:m=4=>p=2=>C4H6 VÀ C2H4
b) nguyên tử C ở Y gấp đôi X thì chỉ có TH1 thỏa mãn
nBr2=0,14
nC2H2 =a
nC4H8=a
nC3h6=b
=>2a+b=0,12
2a+a+b=0,14
=>a=0,02 b=0,08
=>mC2H2Br4=0,02.346=6,92(g)
=>mC4H8Br2=0,02.216=4,32(g)
=>mC3H6Br2=202.0,08=16,16(g)
 
Top Bottom