Hóa 9 hidrocacbon

Alice Kim

Học sinh mới
Thành viên
5 Tháng tư 2020
4
2
6
17
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Chí Thanh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

GIÚP EM VỚI Ạ!!!!EM CẢM ƠN Ạ
Câu 1: Cho axit CH3COOH tác dụng với 2,4 gam Mg
a.Tính thể tích khí H2 sinh ra ở (đktc)
b.Tính khối lượng (CH3COO)2Mg tạo thành .
c.Cần bao nhiêu gam rượu etylic để diều chế được lượng axit axetic trên,biết hiệu suất phản ứng điều chế ra axit axetic đạt 80%.
Cho biết C = 12; H = 1; O = 16; Mg = 24

Câu 2:Đốt cháy hoàn toàn 18,4 g rượu etylic.
a.Tính thể tích khi cacbonđioxit sinh ra ở đktc.
b.Tính thể tích không khí (ở đktc) cầ dùng cho phản ứng trên, biết oxi chiếm 20% thể tích không khí.
c. Nếu đốt cháy rượu etylic trên trong khí oxi thì cần bao nhiêu gam kalipermanganat KMnO4. Biết trong kalipermanganat KMnO4 có lẫn 10% tạp chất.
Cho biết C = 12; H = 1; O = 16; Mn = 55; K=39.

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 6 gam hidrocacbon thu được 10.8 gam nước và khí cacbonic
a. Tìm công thức nguyên của A
b. Tìm công thức phân tử A, biết tỉ khối hơi của A đối với khí hidro là 15

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 7 gam hidrocacbon A thu được 23.1 gam khí cacbonic.
a. Tính khối lượng của cacbon và hidro.
b. Tìm công thức nguyên của A c. Tìm công thức phân tử A, biết A có 6 nguyên tử cacbon.

Câu 5: Đốt cháy m gam hợp chất hữu cơ A thu được 5.824 lít CO2 (ở đktc). và 7.02 gam H2O cần dùng 7.28 l khí Oxi (ở đktc)
a. Áp dụng ĐLBTKL, tính m
b. Tính khối lượng của cacbon và hidro
c. Tìm công thức nguyên của A.
d. Tìm công thức phân tử A, biết tỉ khối hơi của A đối với khí hidro là 39.
 

Kayaba Akihiko

Cựu Mod Hóa
Thành viên
17 Tháng năm 2019
2,044
1,874
311
17
Bắc Giang
THCS Tân Dĩnh
Câu 1: Cho axit CH3COOH tác dụng với 2,4 gam Mg
a.Tính thể tích khí H2 sinh ra ở (đktc)
b.Tính khối lượng (CH3COO)2Mg tạo thành .
c.Cần bao nhiêu gam rượu etylic để diều chế được lượng axit axetic trên,biết hiệu suất phản ứng điều chế ra axit axetic đạt 80%.
nMg=0,1
Mg+2H+ =Mg2+ +H2
0,1-----------0,1------0,1
-->nH2=0,1 -->V=2,24
nMg(CH3COO)2=0,1- -->m=14,2g
c) C2H5OH--->CH3COOH
--0,1---------------0,1
-->nC2H5OH<LT>=0,1 -->nC2H5OH<TT>=0,125
-->mC2H5OH=5,75g
 
Top Bottom