Hóa 9 Hiđrocacbon

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,445
5,222
1,049
27

B: CnH2n+2 b mol, C: CmH2m-2 c mol
Mol CaCO3 = 0,12 và 0,03
Mol CO2 = nb + mc = 0,12 + 2*0,03 = 0,18
m dd giảm = mCaCO3 - mCO2 - mH2O = 1,2
=> mH2O = 12 - 44*0,18 - 1,2 = 2,88
Mol H2O = nb + b + mc - c = 0,16
=> c - b = 0,02 => b = 0,03 và c = 0,05
Từ mol CO2 => 0,03n + 0,05m = 0,18 => 3n + 5m = 18
=> n = 1 => m = 3 : B : CH4 và C: C3H4
 
  • Like
Reactions: phucanhdang
Top Bottom