Hóa 9 hidrocacbon

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
231
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
Last edited:

Nguyễn Đăng Bình

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng hai 2019
2,154
1,938
296
Hà Nội
Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam
Đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon no X có CTPT là [tex]C{n}H_{2n+2}[/tex] thu được 2,24 lít CO2 và 2.7 gam hơi nước. Tìm CTPT của X.
Giúp tớ bài này nha cảm ơn trước
Ta có: 2n/(2n+2) = nCO2/nH2O = 0,1/0,15 = 2/3
Giải pt trên ta đc n = 2
--> CTPT: C2H6
 
Top Bottom