Hóa 11 Hidrocacbon không no

gianghg8910

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng tám 2014
275
45
66
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hôm nay mình có xem lời giải 1 bài nó giải như này
Giả sử hỗn X có 2 chất là CH4 và C2H2 có 1<C(trung bình)=1,6<2(Từ đây suy ra 2 chất trên)
thì ta có tỉ lệ chệnh lệch (1,6-1):(2-1,6)=3/2 (1)
Mặt khác 2<H(trung bình)=3,6<4-->tỉ lệ chênh lệch là 4:1 (2)
Từ (1) và (2) thấy mâu thuẫn dẫn đến hai chất trên ko thỏa mãn yêu cầu bài toán
Mọi người cho hỏi phương pháp giải bài toán trên là phương pháp gì được không ạ,giải thích giúp mình với .Mình cảm ơn
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,468
5,263
1,049
28
Hôm nay mình có xem lời giải 1 bài nó giải như này
Giả sử hỗn X có 2 chất là CH4 và C2H2 có 1<C(trung bình)=1,6<2(Từ đây suy ra 2 chất trên)
thì ta có tỉ lệ chệnh lệch (1,6-1):(2-1,6)=3/2 (1)
Mặt khác 2<H(trung bình)=3,6<4-->tỉ lệ chênh lệch là 4:1 (2)
Từ (1) và (2) thấy mâu thuẫn dẫn đến hai chất trên ko thỏa mãn yêu cầu bài toán
Mọi người cho hỏi phương pháp giải bài toán trên là phương pháp gì được không ạ,giải thích giúp mình với .Mình cảm ơn

Em cho biết đề bài cụ thể
Đây là phương pháp C, H trung bình
 
Last edited:

gianghg8910

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng tám 2014
275
45
66
Em cho biết đề bài cụ thể
Đây là phương pháp C, H trung bình
Đề bài bài toán đây ạ
Hỗn hợp X gồm hai hidrocacbon mạch hở.Đót cháy hoàn toàn 0,1 mol X cần vừa đủ 5,6 lit O2.Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào ddCa(OH)2 thu được 12 gam kết tủa và khối lượng dd giảm 7,2 gam.Mặt khác 17,1 gam X tác dụng hết với AgNO3/NH3 thu được m gam kết tủa?
CHị hướng dẫn giải thích giúp em về phương pháp trung bình C và H để tìm hai hidrocacbon thảo mãn ycbt như em viết ở trên ạ
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,468
5,263
1,049
28
Đề bài bài toán đây ạ
Hỗn hợp X gồm hai hidrocacbon mạch hở.Đót cháy hoàn toàn 0,1 mol X cần vừa đủ 5,6 lit O2.Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào ddCa(OH)2 thu được 12 gam kết tủa và khối lượng dd giảm 7,2 gam.Mặt khác 17,1 gam X tác dụng hết với AgNO3/NH3 thu được m gam kết tủa?
CHị hướng dẫn giải thích giúp em về phương pháp trung bình C và H để tìm hai hidrocacbon thảo mãn ycbt như em viết ở trên ạ

Đề bài sai

Mol O2 = 0,25
mdd giảm = mCaCO3 - (mCO2 + mH2O) = 7,2 => mCO2 + mH2O = 4,8
Bảo toàn khối lượng => mX = 4,8 - 32*0,25 < 0 => vô lý
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,468
5,263
1,049
28
Đề bài bài toán đây ạ
Hỗn hợp X gồm hai hidrocacbon mạch hở.Đót cháy hoàn toàn 0,1 mol X cần vừa đủ 5,6 lit O2.Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào ddCa(OH)2 thu được 12 gam kết tủa và khối lượng dd giảm 1,72 gam.Mặt khác 17,1 gam X tác dụng hết với AgNO3/NH3 thu được m gam kết tủa?
CHị hướng dẫn giải thích giúp em về phương pháp trung bình C và H để tìm hai hidrocacbon thảo mãn ycbt như em viết ở trên ạ

Mol O2 = 0,25
mdd giảm = mCaCO3 - (mCO2+mH2O) = 1,72 => mCO2 + mH2O = 10,28
Gọi a, b là mol CO2, H2O
=> 44a + 18b = 10,28
Bảo toàn O: 2a + b = 2*0,25
=> a = 0,16 và b = 0,18
Số nguyên tử C trung bình = 0,16/0,1 = 1,6 => X có CH4 x mol
Số nguyên tử H trung bình = 2*0,18/0,1 = 3,6 => X có CnH2 y mol
Mol H2O = 2x + y = 0,18
Mol X = x + y = 0,1 => x = 0,08 và y = 0,02
=> mol CO2 = 0,08 + 0,02n = 0,16 => n = 4
X: CH4 0,08 mol, C4H2 0,02 mol
mX = 16*0,08 + 50*0,02 = 2,28
C4H2 -> C4Ag2
0,02-------0,02
m kết tủa = 264*0,02 = 5,28
=> m = 17,1*5,28/2,28 = 39,6
 
Top Bottom