[hidrocacbon]­ giup minh voi

C

chungseu

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bai1: Crackinh 11,6g C4H10 thu duoc hon hop khi x gom 7 chat khi C4H8, C3H6
C2H4, C2H6,CH4, H2 va C4H10 du. dot chay hoan toan x can V lit khong khi o dktc. hoi v =?

Bai 2: khi crackinh butan thu duoc hon hop a gom CH4, C3H6, C2H4,C2H6, C4H8, H2,C4H10 du. Dot chay hoan toan hon hop A thu duoc 13,44 lit CO2(dktc) va 10,8g H20. Hoi so mol C4H10 mang crackinh la bao nhieu


.
 
H

harry18

Bai1: Crackinh 11,6g C4H10 thu duoc hon hop khi x gom 7 chat khi C4H8, C3H6
C2H4, C2H6,CH4, H2 va C4H10 du. dot chay hoan toan x can V lit khong khi o dktc. hoi v =?

Bai 2: khi crackinh butan thu duoc hon hop a gom CH4, C3H6, C2H4,C2H6, C4H8, H2,C4H10 du. Dot chay hoan toan hon hop A thu duoc 13,44 lit CO2(dktc) va 10,8g H20. Hoi so mol C4H10 mang crackinh la bao nhieu

.
Nhầm box rồi, box hoá đâu!

Câu 1:
Số mol butan là 11,6/58=0,2 mol.
Số mol O2 cần để đốt cháy hỗn hợp X bằng số mol O2 cần để đốt cháy butan.
Theo bảo toàn, số mol CO2 (x) và H2O (y) sinh ra là x=0,8 mol và y=1 mol.
Vậy, số mol O2 cần là n=x+y/2=1,3 mol.
Thể tích khí cần là V=1,3.22,4=29,12 lít.


Câu 2:
nCO2=nH2O=0,6 mol.
Suy ra chất cracking ban đầu phải là anken hoặc xicloankan.
=> Đề sai.

Vì onl bằng di động nên t không viết tex dc.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom