Help me

T

thanhhoapro.com

thường mà
đọc sách đi
Đã được chỉnh sửa bởi Moderator
Lần sau đề nghị bạn nói năng nghiêm túc và đúng chừng mực hơn
 
N

neos

Tác dụng với Na chỉ chứng tỏ có nhóm OH thôi
Tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường mới chứng tỏ có nhiều nhóm OH
 
T

thanhhoapro.com

Híc híc lại nói vặn vẹo
Người ta nói nhóm Hydroxyl là nhóm chức rượu cơ mà
Thui cãi nhau làm chi Cu(OH)2 là đúng rùi
Cái này tui làm suốt
 
Top Bottom