help. giúp em

N

nanthat42

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.A là hidrocacbon khi đôt A cho CO2 và H2o trong đó CO2 chiếm 76.52% về khối lượng. xác định A

2.cho 5,12g hh gồm 2 axit đơn chức mạch hở t/d với 2.76g Na dư -> 7.32g muối
a. tính V của H2
b. nếu tỉ lệ mol của 2 axit là 1:4 -> xác định CTPT,CTCT của mỗi ax và khối lượng của chúng
 
V

vumacdinhchi

Gọi công thức thực nghiệm của A là CxHy
%mH2O = 100% - 76,52% = 23,48%

Ta có : mCO2/mH2O = 76,52/23,48
=> 44nCO2/18nH2O = 76,52/23,48 => nCO2/nH2O = 1,333

PTHH : CxHy + (x + y/4)O2 = xCO2 + y/2H2O

Câu 1
Theo phương trình ta có nCO2/nH2O = x/(y/2) = 1,333 => x/y = 0,667 = 2/3
A có công thức thực nghiệm là (C2H3)n
Với n = 2 => A là C4H6 (butin)
Vì bạn học lớp 9 nên chỉ cần biện luận từ n = 1 tới n = 5 ra 5 trường hợp của A, sau đó bạn hãy tra trong 5 trường hợp đó xem có cái nào khớp với bảng các hiđrôcacbon thường gặp trong SGK không nhé (ở đây mình làm tắt cho n = 2 khớp luôn)
 
Top Bottom