he toa do Oxyz

A

annhieuqua

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1/trong tọa độ Oxyz cho A(1;2;-1) và B(7;-2;3) và đường thẳng d có PT x=2+3t ;y=-2t ;z=4+2t .tìm trên d những điểm M sao tổng khoảng cách từ M đến A va B la nhỏ nhất

2/cho 2 đường thẳng
d1:2x+y+1=0 ;x-y+z-1=0
d2:3x+y-z+3=0 ;2x-y+1=0
viết phương trình cặp đường thẳng phan giac cua cac goc tao boi d1;d2
 
Top Bottom