Toán 9 Hệ phương trình

Nguyễn Phúc Lương

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng hai 2020
247
193
61
14
Hà Tĩnh
THCS Lê Văn Thiêm

kido2006

TMod Toán
Cu li diễn đàn
26 Tháng một 2018
1,484
1
2,364
266
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
Giải hệ [tex]\left\{\begin{matrix} x^4-x^2+y^2-2y=-1\\ y^2(3+x)-4y=-2 \end{matrix}\right.[/tex]
Mọi người giúp em với em cần gấp ạ !
Xét $x=0$ thì phương trình vô nghiệm
Xét [tex]x\neq 0[/tex]
[tex]\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x^4-x^2+(y-1)^2=0(1)\\ 2(y-1)^2+y^2(1+x)=0(2) \end{matrix}\right.[/tex]
Từ $(1)$ suy ra $x^4-x^2 \le 0$ [tex]\Rightarrow x^2\leq 1\Rightarrow -1\leq x\leq 1\Rightarrow x+1 \ge 0[/tex]
Xét $(2)$ có [tex]\left\{\begin{matrix} 2(y-1)^2\geq 0\\ y^2(1+x)\geq 0 \end{matrix}\right.\Rightarrow \left\{\begin{matrix} 2(y-1)^2= 0\\ y^2(1+x)= 0 \end{matrix}\right. \Rightarrow \left\{\begin{matrix} y=1\\ x=-1 \end{matrix}\right.(t/m)[/tex]

Nếu còn thắc mắc chỗ nào bảo mình nhé , chúc bạn học tốt ^^
 
Top Bottom