Toán 9 Hệ phương trình

_Error404_

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng hai 2020
333
312
76
15
Hà Tĩnh
THCS Lê Văn Thiêm

kido2006

Cựu TMod Toán
Thành viên
26 Tháng một 2018
1,693
2
2,651
401
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
Giải hệ [tex]\left\{\begin{matrix} x^4-x^2+y^2-2y=-1\\ y^2(3+x)-4y=-2 \end{matrix}\right.[/tex]
Mọi người giúp em với em cần gấp ạ !
Xét $x=0$ thì phương trình vô nghiệm
Xét [tex]x\neq 0[/tex]
[tex]\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x^4-x^2+(y-1)^2=0(1)\\ 2(y-1)^2+y^2(1+x)=0(2) \end{matrix}\right.[/tex]
Từ $(1)$ suy ra $x^4-x^2 \le 0$ [tex]\Rightarrow x^2\leq 1\Rightarrow -1\leq x\leq 1\Rightarrow x+1 \ge 0[/tex]
Xét $(2)$ có [tex]\left\{\begin{matrix} 2(y-1)^2\geq 0\\ y^2(1+x)\geq 0 \end{matrix}\right.\Rightarrow \left\{\begin{matrix} 2(y-1)^2= 0\\ y^2(1+x)= 0 \end{matrix}\right. \Rightarrow \left\{\begin{matrix} y=1\\ x=-1 \end{matrix}\right.(t/m)[/tex]

Nếu còn thắc mắc chỗ nào bảo mình nhé , chúc bạn học tốt ^^
 
Top Bottom