Toán hàm số bậc hai

Huỳnh Nam Huy

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng sáu 2017
556
123
96
20
Phú Yên
Trường THPT Ngô Gia Tự

Blue Plus

Cựu TMod Toán|Quán quân WC18
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
7 Tháng tám 2017
4,506
10,430
1,089
Khánh Hòa
$\color{Blue}{\text{Bỏ học}}$
1) Cho hàm số bậc 2 y=-x^2 +6x -5 có đồ thi là parabol (P)
a) Tìm khoảng biến thiên của hàm số đã cho và vẽ (P)
b) Xác định giao điểm của (P) và đường thẳng (d): y= 2- 2xe
a)
$ a = -1 < 0 $
Hàm số đồng biến trong khoảng $ ( - \infty; 3 ) $
Hàm số nghịch biến trên khoảng $ (3; + \infty) $
b)
...
$
- x^2 + 6x - 5 = 2 - 2x \\ \Leftrightarrow -x^2 + 8x - 7 = 0 \\ \Leftrightarrow -x^2 + x + 7x - 7 = 0 \\ \Leftrightarrow (1 - x)(x - 7) = 0 \\\Leftrightarrow \left[\begin{matrix}
x = 1\\
x = 7
\end{matrix}\right. \\ x = 1 \Rightarrow y = 2 - 2 . 1 = 0 \Rightarrow (1;0) \\ x = 7 \Rightarrow x = 2 - 2 . 7 = -12 \Rightarrow (7; - 12) $
Vậy giao điểm của $ (P) $ và $ (d) $ là $ (1;0) $ và $ (7;-12) $
 
Top Bottom