halogen

C

city_tosy

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1.Dẫn hai luồng khí clo đi qua dung dịch KOH: một dung dịch loãng,nguội và một dung dịch đậm đặc, đun nóng tới 100 độ C. Nếu lượng muối KCl sinh ra trong hai dung dịch bằng nhau thì tỷ lệ thể tích khí Clo ( ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) đi qua hai dung dịch là?
Bài 2. Cho 13,44 lít khí Clo(đktc) đi qua 2,5 lit dung dịch KOH ở 100 độ C. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 37,25 gam KCl. Dung dịch KOH trên có nông độ là?
 
H

hokthoi

2 bài này ko quá khó bạn chỉ cần thay vào pt

Cl2 + KOH (l,nguội) ---->KCl + KClO+ H2O

Cl2 + KOH (đặc,100 độ) ---->KCl + KClO3 + H2O

bạn tụ giải nhé!
 
H

hienb2

1.khi ở 100 độ ta có ptpu
[tex]3Cl_2+6KOH->5KCl+KClO_3+3H2O[/tex](1)
khi nhiệt độ bình thường. ta có phản ứng
[tex]Cl_2+2KOH->KCl+KClO+H_2O[/tex](2)
khi [tex]m_{KClpu1}=m_{KClpu2}[/tex]
suy ra [tex]3n_{Cl_2trong1}=5n_{Cl_2trong2}[/tex]
do tỉ lệ số mol cũng là tỉ lệ thể tích nên tỉ lệ thể tích là 5/3
2•bạn tự làm nhé dựa vào bài 1 nha
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom