Sử 7 Hai cuộc chiến tranh phong kiến

H

huuthuyenrop2

* Cuộc chiến tranh nam- bắc triều:
- trực tiếp:
+ Vì Mạc Dăng Dung cướp ngôi nhà Lê nên Nguyễn kim phải chạy vào Nam lập một người dong dõi nhà Lê lên làm vua đối đầu với nhà Mạc
+ Nhân dân bất đồng vì việc nhà Mạc cướp ngôi nhà lê
- Sâu sa:
+ Nguyễn Kim chỉ trung thành với nhà Lê
+ Vì nhà Lê làm nhiều việc tốt phất triển đất nước nên nhân dân thích nhà Lê hơn
* Cuộc chiến tranh Trịnh- Nguyễn:
- Trực tiếp:
+ Vì cả hai đều muốn dành ngôi báu
- sâu sa:
+ Chắc vì uất hận vì bị phải ra thanh hóa trấn thủ nên Nguyễn Hoàng mới dấy binh nổi dậy
 

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
919
1,422
151
16
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
- Sâu xa: do sự suy yếu của chính quyền phong kiến
- Trực tiếp:
  • Nam - Bắc triều: do Nguyễn Kim không chấp nhận nhà Mạc nên đưa Lê Ninh lên làm vua, đấu tranh với nhà Mạc
  • Trịnh - Nguyễn phân tranh: lo sợ thế lực lớn mạnh của họ Nguyễn nên họ Trịnh đem quân đánh.
 
  • Like
Reactions: Junery N
Top Bottom