Hóa 12 H2SO4 Đặc

Trung Ngo

Cựu TMod Hóa
Thành viên
27 Tháng tư 2020
1,422
2,818
346
18
Bắc Giang
THPT Lạng Giang 1
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho 16,5 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu vào dung dịch chứa a mol H2SO4 đặc nóng, cô cạn hỗn hợp sau phản ứng, thu được 54,9 gam chất rắn khan. Cho 16,5 gam X vào dung dịch chứa 1,5a mol H2SO4 đặc nóng, cô cạn hỗn hợp sau phản ứng, thu được 61,14 gam chất rắn khan. Biết rằng trong các quá trình trên, muối tạo thành chỉ là muối sunfat trung hòa và SO2 là sản phẩm khử duy nhất của H2SO4. Mặt khác, cho 16,5 gam X phản ứng vừa hết với dung dịch AgNO3, thu được dung dịch Y (không còn AgNO3). Cho Y tác dụng với 1,46 mol KOH trong dung dịch, thu được 20,71 gam kết tủa T và dung dịch Z chứa 127,69 gam chất tan. Biết các phản ứng hóa học xảy ra hoàn toàn. Giả thiết rằng, nếu KOH tác dụng với Al(OH)3 thì chỉ tạo muối KAlO2 và H2O. Tính a và thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong X.
 
  • Like
Reactions: thuyduongne113

thuyduongne113

Cựu TMod Hóa
Thành viên
26 Tháng tám 2021
1,369
1,658
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
Cho 16,5 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu vào dung dịch chứa a mol H2SO4 đặc nóng, cô cạn hỗn hợp sau phản ứng, thu được 54,9 gam chất rắn khan. Cho 16,5 gam X vào dung dịch chứa 1,5a mol H2SO4 đặc nóng, cô cạn hỗn hợp sau phản ứng, thu được 61,14 gam chất rắn khan. Biết rằng trong các quá trình trên, muối tạo thành chỉ là muối sunfat trung hòa và SO2 là sản phẩm khử duy nhất của H2SO4. Mặt khác, cho 16,5 gam X phản ứng vừa hết với dung dịch AgNO3, thu được dung dịch Y (không còn AgNO3). Cho Y tác dụng với 1,46 mol KOH trong dung dịch, thu được 20,71 gam kết tủa T và dung dịch Z chứa 127,69 gam chất tan. Biết các phản ứng hóa học xảy ra hoàn toàn. Giả thiết rằng, nếu KOH tác dụng với Al(OH)3 thì chỉ tạo muối KAlO2 và H2O. Tính a và thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong X.
@Trung Ngo bài này chia 2 TH axit [imath]H_2SO_4[/imath] dư và hết
TH [imath]H_2SO_4[/imath] hết=> vô nghiệm
TH [imath]H_2SO_4[/imath] dư=> được 2 PT của kim loại với muối rồi mình làm thế nào nữa nhỏ ui
 

thuyduongne113

Cựu TMod Hóa
Thành viên
26 Tháng tám 2021
1,369
1,658
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu

Trà Xanh Thuốc Sâu

Học sinh mới
Thành viên
15 Tháng sáu 2022
31
55
16
17
Nam Định

Attachments

  • F330F389-E835-4196-919E-B9C4E8013ED7.jpeg
    F330F389-E835-4196-919E-B9C4E8013ED7.jpeg
    114.5 KB · Đọc: 13

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
29
Cho 16,5 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu vào dung dịch chứa a mol H2SO4 đặc nóng, cô cạn hỗn hợp sau phản ứng, thu được 54,9 gam chất rắn khan. Cho 16,5 gam X vào dung dịch chứa 1,5a mol H2SO4 đặc nóng, cô cạn hỗn hợp sau phản ứng, thu được 61,14 gam chất rắn khan. Biết rằng trong các quá trình trên, muối tạo thành chỉ là muối sunfat trung hòa và SO2 là sản phẩm khử duy nhất của H2SO4. Mặt khác, cho 16,5 gam X phản ứng vừa hết với dung dịch AgNO3, thu được dung dịch Y (không còn AgNO3). Cho Y tác dụng với 1,46 mol KOH trong dung dịch, thu được 20,71 gam kết tủa T và dung dịch Z chứa 127,69 gam chất tan. Biết các phản ứng hóa học xảy ra hoàn toàn. Giả thiết rằng, nếu KOH tác dụng với Al(OH)3 thì chỉ tạo muối KAlO2 và H2O. Tính a và thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong X.

TH 1:16,5 gX + a mol H2SO4 đ,n cho 54,9 g rắn khan.
TH 2: 16,5 g X +1,5a mol H2SO4 đ,n, cho 61,14 g rắn khan.
=> TH 1: X dư, H2SO4 hết
=> m rắn = mX + mSO4 = 54,9 => mSO4 = 54,9 - 16,5 = 38,4 => mol SO4 = mol SO2 = 0,4
Mol H2SO4 = a = 2*0,4 = 0,8
TH2: mol H2SO4 dùng = 1,5a = 1,2
m rắn = mX + mSO4 = 61,14 => mSO4 = 61,14 - 16,5 = 44,64
=> mol SO4 phản ứng = mol SO2 = 0,465

Gọi x, y, z là mol Al, Fe, Cu => 27x + 56y + 64z = 16,5. (1)
Bảo toàn mol e: 3x + 3y + 2z = 2*0,465 = 0,93. (2)
Gọi k là mol AgNO3
Dd Y: Al3+ x mol, Fe2+ y1 mol, Fe3+ y2 mol Cu2+ z mol và NO3- k ( với y = y1 + y2
Kết tủa T: Fe(OH)2 y1 mol, Fe(OH)3 y2 mol, Cu(OH)2 z mol

TH 1: nếu KOH hết
Dd Z: KNO3 k mol, KAlO2 x mol
Bảo toàn mol K: k + x = 1,46
m chất tan= 101k + 98x = 127,69
=> loại vì k < 0

TH 2: nếu KOH dư t mol
Dd Z: KNO3 k mol, KAlO2 x mol, KOH t mol
Bảo toàn mol K: k + x + t = 1,46.
m chất tan= 101k + 98x + 56t = 127,69 => 45k + 42x = 45,93. (3)
Mol OH- trong T = 2y1 + 3y2 + 2z = 1,46 - 4x - t = k - 3x
mT = 56y + 64z + 17(k - 3x) = 20,71 (4)
(1)(2)(3)(4) => x = 0,14 y = 0,09, z = 0,12, k = 0,89 và t = 0,43
=> mAl => %mAl
 
Top Bottom