giứp với

N

nhat212

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

trong binh` kín dung tich 1 L ,, cho vào 5,6 g khí CO và 5,4 g hơi nuoc . Phản ứng xảy ra là CO + h20 tạo ra CO2 + h2 . Tại 850oC hằng số Cân bằng của p/ư là K =1
(( K = [ Co2 ][h2]/ [CO][h2o] )) . Nong` độ mol của CO và h2O khi đạt đén cân = hoá học lẩn luợt là ?????
 
T

trungtunguyen

trong binh` kín dung tich 1 L ,, cho vào 5,6 g khí CO và 5,4 g hơi nuoc . Phản ứng xảy ra là CO + h20 tạo ra CO2 + h2 . Tại 850oC hằng số Cân bằng của p/ư là K =1
(( K = [ Co2 ][h2]/ [CO][h2o] )) . Nong` độ mol của CO và h2O khi đạt đén cân = hoá học lẩn luợt là ?????

nH2O=5,4:18=0,3mol
nCO=5,6:28=0,2mol
CO+H2O--->CO2+H2
x x ---> x x
Sau Pư nH2O=0,3-x
nCO=0,2-x
K=x^2/(0,3-x)*(0,2-x)=1
\Rightarrowx=0,12mol
Cm(CO2)=Cm(H2)=0,12
Cm(CO)=0,08
Cm(H2O)=0,18
 
Top Bottom