giúp tớ nhé - 1 câu Sinh

N

nt3_141

T

thanhhai12a2

Đây là bài toán tổ hợp thôi
Mỗi cặp gen có 2 alen, muốn là dòng thuần ( đồng hợp ) thì có 2 cách chọn cặp alen trong KG ( VD như cặp A,a thì có AA và aa)
vậy có 3 cặp gen thì có [tex]2^3 = 8[/tex] dòng thuần được tạo
 
N

nt3_141

oh. Cảm ơn nhá, tớ cứ nghĩ là chỉ có dòng thuần mang gen trội :D quên béng đi cái bọn gen lặn.
 
Top Bottom