Hóa 10 giúp mình với

iamthuoie237

Học sinh mới
6 Tháng một 2023
1
0
1
17
Bình Định

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
Ta có : [imath]M_{Cl} = 0,2423.37 + (1-0,2423).35 = 35.4846[/imath]
[imath]nHClO_4 =0.15[/imath] mol
Gọi L là số Avogadro ( L = [imath]6,02.10^{23}[/imath])
[imath]\to N_{Cl^{35}} = 0,15.0,7577.L = 6,84.10^{22}[/imath]
 
  • Love
Reactions: thuyduongne113
Top Bottom