giúp mình với

Z

zyo

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nếu các gen liên kết hoàn toàn, một gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn thì phép lai nào dưới đây cho tỉ lệ kiểu hình 3 : 1?
 • e0ce453fd3aa470c87ddf1387ff586f3.gif
  x
  8e68270896ec628cbaf4f1bb3c8d46d6.gif
 • 8e68270896ec628cbaf4f1bb3c8d46d6.gif
  x
  8e68270896ec628cbaf4f1bb3c8d46d6.gif
 • e0ce453fd3aa470c87ddf1387ff586f3.gif
  x
  e0ce453fd3aa470c87ddf1387ff586f3.gif
 • 8e68270896ec628cbaf4f1bb3c8d46d6.gif
  x
  1210bc57bb9a3cf17de3b7ba84fc2916.gif
giúp mình với
 
M

minhme01993

Nếu các gen liên kết hoàn toàn, một gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn thì phép lai nào dưới đây cho tỉ lệ kiểu hình 3 : 1?
 • e0ce453fd3aa470c87ddf1387ff586f3.gif
  x
  8e68270896ec628cbaf4f1bb3c8d46d6.gif
 • 8e68270896ec628cbaf4f1bb3c8d46d6.gif
  x
  8e68270896ec628cbaf4f1bb3c8d46d6.gif
 • e0ce453fd3aa470c87ddf1387ff586f3.gif
  x
  e0ce453fd3aa470c87ddf1387ff586f3.gif
 • 8e68270896ec628cbaf4f1bb3c8d46d6.gif
  x
  1210bc57bb9a3cf17de3b7ba84fc2916.gif
giúp mình với

Đáp án là [TEX]\frac{AB}{ab} x \frac{AB}{ab}[/TEX]
Viết cụ thể SDL ra là tìm được. Bạn mới học nên chưa quen, sau này làm nhiều là nhìn phát ra luôn đáp án ấy mà!
 
Top Bottom