giúp mình với! bài tập về amino axit

L

lovehakukukute2

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

X anfa amino axit có 1nhóm chức NH2 và 1nhóm chức COOH, 8.9g X tác dụng 200ml dung dịch HCl 1M tạo dung dịch Y. đẻ tác dụng hết các chất trong Y cần 300ml dd NaOH 1M. tìm công thức cấu tạo của X?
cảm ơn!:khi (47)::khi (47)::khi (47):
 
W

whitetigerbaekho

n HCL = 0,2 mol , nNaOH = 0,3 mol HCL dư
Y tác dụng vs HCL:
NH3Cl - R - COOH + 2NaOH -> NH2 - R - COONa + 2H2O + NaCL
x -> 2x
HCL + NaOH -> NaCL + H2O
y -> y
Ta có: x + y = 0,2
2x + y = 0,3
x = y = 0,1
M của aminoait = 89
X là C3H7NO2
 
Top Bottom