giúp mình mấy bài hoá vô cơ

B

bub.luna

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Đốt cháy hoàn toàn một lượng sắt, dùng hết 2,24 lít oxi (đktc) thu được hỗn hợp X gồm các oxit và sắt dư. Khử hoàn toàn X bằng CO dư rồi dẫn khí sinh ra vào bình nước vôi trong dư. Khối lượng kết tủa thu được là ?

2. nung 13,4g hỗn hợp 2 muối cacbonat của hai kim loại hoá trị 2, thu được 6,8g chất rắn và khí X. Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 75 ml dd NaOH 1M, khối lượng muối trong dung dịch thu được sau p.ứng là ?

3. Hoà tan hoàn toàn 3,34g hh 2 muối cacbonat kim loại hoá trị 1 và hoá trị 2 bằng dd HCl dư thu được dd A và 0,896 lít khí (đktc). Khối lượng muối có trong dd A là ?

4. Cho 31,84g hh muối natri của 2 halogen liên tiếp vào dung dịch AgNO3 dư thu được 57,34g kết tủa. Công thức của 2 muối là ?

5. Cho 200ml dd A gồm HCl 1M và HNO3 2M tác dụng với 300 ml dd B gồm NaOH 0,8 và KOH xM được dd C. Để trung hoà hết dd C cần 300ml dd HCl 1M. Khi cô cạn dd C thu được m gam chất rắn. Giá trị m và x lần lượt là ?

6. Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 ở nhiệt độ cao, một thời gian người ta thu được 6,72g hh A gồm 4 chất rắn khác nhau. Hoà tan ht A trong dd HNO3 dư thấy tạo thành 0,448 lít khí B (đktc) duy nhất có tỉ khối so với hidro bằng 15. Giá trị m là ?

7. Hoà tan 4g hỗn hợp gồm Fe và kim loại hoá trị II vào dd HCl dư thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Nếu chỉ dùng 2,4 g kim loại hoá trị II cho vào dd HCl thì không gùng hết 500 ml dd HCl 1 M. Kim loại hoá trị II là ?

8. Nung m gam sắt trong không khí, sau 1 thời gian thu được 104,8 g hh chất rắn A. Hoà tan hoàn toàn A trong HNO3 dư thu được dd B và 12,096 lít hh khí NO và NÒ (đktc) có tỉ khối so với He là 10,167. Giá trị m là ?

9. Cho 3,6 hỗn hợp gồm Kali và 1 kim loại kiềm A tác dụng vừa đủ với nước cho 2,24 lít khí H2 ở 0,5 atm và 0 độ C. Biết số mol kim loại A trong hỗn hợp lớn hơn 10% tổng số mol 2 kim loại. Vậy A là nguyên tố ?

10. Chia hỗn hợp 2 kl A, B có hoá trị không đổi thành 2 phần bằng, Phần 1 tan hết trong dd HCl tạo ra 1,792 lít H2 (đktc). Phần 2 nung trong oxi thu được 2,84g hỗn hợp oxit. Khối lượng hỗn hợp kim loại là ?


Mọi người giải chi tiết giúp em nhé....e bị ngu hoá vô cơ lắm :(
 
M

mjnktjen

10286923_1390327237921438_5625824652370300568_o.jpg
 
T

tinka

cau 7

nH2=0,1 mol
Gọi R là khối lượng mol trung bình của Fe và kl hoá trị II
R + 2HCl ----> RCl2 + H2
-> R = 4/0,1 =40
-> M(kl)< 40 < 56(Fe) (1)
M + 2HCl -----> RCl + H2
0,5 0,5
nHCl=0,5mol
Theo đề bài: 2,4g KL hoá trị II không dùng hết 0,5 mol HCl
-> 2,4/M< 0,25
->M< 4,9 (2)
Từ (1) và (2) ta có:
9,6< M <40
Duwaj vào bảng THHH -> M là Mg (24)
 
Top Bottom