Giúp mình gấp với

S

sakura_12

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1)Dẫn 6,048l khí hỗn hợp metan và etilen vào dd brom 15% thì thấy thoát ra 3,36l khí
a) Tính m của brom cần dùng
b)ĐỐt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí trên rồi dẫn toàn bộ lượng khí sinh ra vào dd nước vôi trong lấy dư. Tính m của chất kết tủa tạo thành
 
C

crazymoon

1)Dẫn 6,048l khí hỗn hợp metan và etilen vào dd brom 15% thì thấy thoát ra 3,36l khí
a) Tính m của brom cần dùng
b)ĐỐt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí trên rồi dẫn toàn bộ lượng khí sinh ra vào dd nước vôi trong lấy dư. Tính m của chất kết tủa tạo thành

a) V thoát ra chính là V metan trong hh ban đầu
=> V(etilen)=6,048-3,36=2,688(l)
nBr2(cần)=n(etilen)=0,12(mol)
=>mBr2=19,2(g)
=>m dung dịch Br2=19,2 : 15%=128(g)
b)n(kết tủa)=nCO2=nCH4+2.nC2H4=0,39(mol)
=>m kết tủa =39(g)
 
S

songthuong_2535

Giúp mình gấp với
1)Dẫn 6,048l khí hỗn hợp metan và etilen vào dd brom 15% thì thấy thoát ra 3,36l khí
a) Tính m dd của brom cần dùng
b)ĐỐt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí trên rồi dẫn toàn bộ lượng khí sinh ra vào dd nước vôi trong lấy dư. Tính m của chất kết tủa tạo thành.

Bài này đơn giản thế này bạn ạ( Trường hợp mình tính ở đktc):

a) PTPƯ:
C2H4 + Br2 --> C2H4Br2 (*)
- HH khí metan và etilen đc dẫn vào dd Br2 dư thì chỉ có C2H4 có phản ứng thôi. Vì thế mà lượng khí thoát ra chắc chắn là của CH4(Br2 dư).
=> lượng khí C2H4 đã dùng là: 6,048 - 3,36 = 2,688(l)
nC2H4 = 2,688/22,4=0,12(mol)
Theo (*) thì nBr2=nC2H4=0,12(mol)
=> mBr2 tinh chất= 160.0,12=19,2(mol)
Khối lượng dd Br2 đã dùng là:
mddBr2=(mBr2 tinh chất.100)/C%=19,2.100/15 =128(g)

b)Ptpư:
(**) CH4 + 2O2 --to--> CO2 + 2H2O
(***) CO2 + Ca(OH)2 ---> CaCO3 + H2O
Ta có: nCH4= 3,36/22,4=0,15(mol)
Theo (**), nCO2=nCH4=0,15(mol)
Theo (***), nCaCO3=nCO2=0,15(mol)
Vậy khối lượng kết tủa CaCO3 tạo thành là: mCaCO3=0,15.100=15(g)


 
C

crazymoon

Giúp mình gấp với
1)Dẫn 6,048l khí hỗn hợp metan và etilen vào dd brom 15% thì thấy thoát ra 3,36l khí
a) Tính m dd của brom cần dùng
b)ĐỐt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí trên rồi dẫn toàn bộ lượng khí sinh ra vào dd nước vôi trong lấy dư. Tính m của chất kết tủa tạo thành.

Bài này đơn giản thế này bạn ạ( Trường hợp mình tính ở đktc):

a) PTPƯ:
C2H4 + Br2 --> C2H4Br2 (*)
- HH khí metan và etilen đc dẫn vào dd Br2 dư thì chỉ có C2H4 có phản ứng thôi. Vì thế mà lượng khí thoát ra chắc chắn là của CH4(Br2 dư).
=> lượng khí C2H4 đã dùng là: 6,048 - 3,36 = 2,688(l)
nC2H4 = 2,688/22,4=0,12(mol)
Theo (*) thì nBr2=nC2H4=0,12(mol)
=> mBr2 tinh chất= 160.0,12=19,2(mol)
Khối lượng dd Br2 đã dùng là:
mddBr2=(mBr2 tinh chất.100)/C%=19,2.100/15 =128(g)

b)Ptpư:
(**) CH4 + 2O2 --to--> CO2 + 2H2O
(***) CO2 + Ca(OH)2 ---> CaCO3 + H2O
Ta có: nCH4= 3,36/22,4=0,15(mol)
Theo (**), nCO2=nCH4=0,15(mol)
Theo (***), nCaCO3=nCO2=0,15(mol)
Vậy khối lượng kết tủa CaCO3 tạo thành là: mCaCO3=0,15.100=15(g)Đọc kĩ lại đề bài đi bạn @@ Đốt cháy hh khí chứ k phải đốt cháy lượng khí thoát ra sau phản ứng nhé ~.~
 
Top Bottom