Giúp mình câu này với, hóc búa quá :-SS

K

kienboy1998@yahoo.com

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ đơn chức A và B (chứa C,H,O và đều có phân tử khối lớn hơn 50). Lấy m(g) X tác dụng vừa đủ với dd NaOH, sau phản ứng hoàn toàn thu đc sản phẩm là dd Y chỉ chứa 2 muối, trong đó có 1 muối chứa 19,83% Na về khối lượng. Chia dd Y thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 đem thực hiện phản ứng tráng bạc, thu đc tối đa 16,2g Ag. Phần 2 đem cô cạn rồi đốt cháy hoàn toàn thu đc CO2, H2O và 10,6g Na2CO3. Giá trị m là:
A .13,85
B. 30,4
C. 41,8
D. 27,7
 
H

hoangtramhoc11b3

Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ đơn chức A và B (chứa C,H,O và đều có phân tử khối lớn hơn 50). Lấy m(g) X tác dụng vừa đủ với dd NaOH, sau phản ứng hoàn toàn thu đc sản phẩm là dd Y chỉ chứa 2 muối, trong đó có 1 muối chứa 19,83% Na về khối lượng. Chia dd Y thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 đem thực hiện phản ứng tráng bạc, thu đc tối đa 16,2g Ag. Phần 2 đem cô cạn rồi đốt cháy hoàn toàn thu đc CO2, H2O và 10,6g Na2CO3. Giá trị m là:
A .13,85
B. 30,4
C. 41,8
D. 27,7

từ 19,83 phần trăm bạn suy ra M= 116 nếu là axit este ko thỏa mãn là c6h5ona hợp chất ban đầu phenol và este hccor có phản ứng tráng gương số mol axit 0,15 phenol và 0,25 đến đây cạu thử đáp án m pheol=23,5 loai A đáp án đúng là 41,8 c bạn ơi 30,4 ra hcooh =46 nhỏ hơn 50 nhớ like
 
Top Bottom