Giúp mình 1 số thắc mắc về phần dung dịch và sự điện li

C

crystal142

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mình có 1 bài tập thế này :
Tính pH của dung dịch A gồm KCN 0,12M; NH4Cl 0,15M và KOH 0,155 M
Cho biết pKa của HCN là 9,35 của NH4+ là 9,24
Mình có đọc bài giải và được viết thế này :
NH4+ + OH- ----> NH3 + H2O
0,15 0,15
-0,005 0,15
TPGH ( A) : KCN 0,120 M ; NH3 0,15M và KOH 0,005 M
CN- + H2O <------> HCN + OH- Kb1= 10^-4,65 (1)
NH3 + H2O <-------> NH4+ + OH- Kb2= 10^-4,76 (2)
H2O <------> H+ + OH- Kw= 10^-14 (3)
Ta thấy K.C>> Kw , tính theo ĐKP áp dụng cho (1) và (2) :
[OH-]= C KOH + [ HCN] + [ NH4+]
Đặt [OH-] = x ---> x=5.10^-3 + Kb1. [CN-]/(x) + Kb2. [NH3]/(x)
Chấp Nhận [CN-]=C CN- = 0,12M ; [NH3]=C NH3 = 0,15 M
---- x= 5,9 x 10 ^-3 M---> kiểm tra đúng [CN-]=0,12 ; [NH3]= 0,15 M
---> pH= 11,77
Bài giải này mình không hiểu lắm ở chỗ vì sao [OH-]= C OH + [HCN] + [ NH4+]
chẳng lẽ nồng độ OH- có sẵn trong dung dịch ko làm ảnh hưởng tới cân bằng (1), (2) hay sao mà lại áp dụng như thế này Kb1. [CN-]/(x)= [HCN]
Ở trường thầy giảng mình ko hiểu lắm mà bài tập thì mình càng ko biết làm + ko hiểu bài giải mình rất lo mong được các bạn , anh chị giúp đỡ , thế này chắc là mất căn bản phải không :-SS
Và thêm nữa là cho mình hỏi tính Kb , Ka của phản ứng là nó như thế nào Vd: NH4+ -----> NH3 + H+ Ka
NH3 + H2O ----> NH4+ + OH- Kb
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom