Giúp em!

H

hoahoctrobmt

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 8: Trong một bình kín chứa hơi chất hữu cơ X (có dạng CnH2nO2) mạch hở và O2 (số mol O2 gấp đôi số mol cần cho phản ứng cháy) ở 139,90C áp suất trong bình là 0,8 atm. Đốt cháy hoàn toàn X sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu, áp suất trong bình lúc này là 0,95 atm. X có công thức phân tử là:
A. C4H8O2. B. C3H6O2. C. CH2O2. D. C2H4O2

Câu 22: Este X no, đơn chức, mạch hở, không có phản ứng tráng bạc. Đốt cháy 0,1 mol X rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,22 mol Ca(OH)2 thì vẫn thu được kết tủa. Thuỷ phân X bằng dung dịch NaOH thu được 2 chất hữu cơ có số nguyên tử cacbon trong phân tử bằng nhau. Phần trăm khối lượng của oxi trong X là:
A. 43,24%. B. 53,33%. C. 37,21%. D. 36,36%

Câu 25: Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức X và axit cacboxylic đơn chức Y, đều mạch hở và có cùng số nguyên tử C, tổng số mol của hai chất là 0,5 mol (số mol của Y lớn hơn số mol của X). Nếu đốt cháy hoàn toàn M thì thu được 33,6 lítkhí CO2 (đktc) và 25,2 gam H2O. Mặt khác, nếu đun nóng M với H2SO4 đặc để thực hiện phản ứng este hoá (hiệu suất là 80%) thì số gam este thu được là:
A. 34,20. B. 18,24. C. 27,36. D. 22,80
 
B

b0c0g4nh

Câu 25: Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức X và axit cacboxylic đơn chức Y, đều mạch hở và có cùng số nguyên tử C, tổng số mol của hai chất là 0,5 mol (số mol của Y lớn hơn số mol của X). Nếu đốt cháy hoàn toàn M thì thu được 33,6 lítkhí CO2 (đktc) và 25,2 gam H2O. Mặt khác, nếu đun nóng M với H2SO4 đặc để thực hiện phản ứng este hoá (hiệu suất là 80%) thì số gam este thu được là:
A. 34,20. B. 18,24. C. 27,36. D. 22,80[/QUOTE]

Gọi công thức ancol($C_{n}H_{2n+2}O$ = a(mol)) và axit ($C_{n}H_{2y}O_{2}$ = b (mol))
=> a+b=0,5 (a\leq b$).......
$$n_{CO2}$$ = an + bn = 1,5......................
=> n=3 => C3H8O và C3H2yO2....................
$$n_{H2}$$ = 4a +yb = 1,4 (mà: a = 0,5 - b)....................
=>b = $$\frac{0,6}{4-y}$$
thay: y=1,2,3 =>y=2 thỏa mãn ($0,25\leq b\leq 0,5 )
=> axit C3H4O2 = 0,3mol
ancol = 0,2 mol
phần sau bạn làm tiếp nhé
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom