giúp em vs

H

hocmai.hoahoc

Thông thương các polime tạo thành từ phản ứng trùng ngưng ít khi cũng được điều chế bằng phản ứng trùng hợp em. Em xem lại kiến thức polime trong SGK nhé!. Trong chương trình phổ thông polime chủ yếu là các polime em được học trong SGK.
 
Top Bottom